מאמרים וחדשות

מאמרים וחדשות 2017-07-12T16:01:50+00:00

מאמרים משפטיים

ייפויי הכוח הנוטריוניים

ינואר 22nd, 2019|0 Comments

סוגי ייפויי הכוח הנוטריוניים עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד קיימים שני סוגים של ייפויי כוח שלא ניתן לחתום עליהם ללא נוכחותו של נוטריון; האחד, ייפוי כוח כללי; השני, ייפוי כוח שעניינו עסקת מקרקעין. לעומת שני [...]

מדרגות מס רכישה החדשות

ינואר 17th, 2019|0 Comments

ביום 16.1.2019 פורסמו מדרגות מס הרכישה החדשות בגין רכישת דירות מגורים, והן תפורטנה להלן: עד שווי 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס. על החלק שבין 1,696,750 ₪ לבין 2,012,560 ₪ – ישולם מס בגובה [...]

ביטול עסקה במקרקעין וקבלת החזר מס

אוקטובר 20th, 2017|0 Comments

עורך-הדין נדאל דאוד כל עסקה במקרקעין לרכישה או למכירת נכס מקרקעין (או כל מתווה עסקה אחר למכירת זכות במקרקעין), מחייבת הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין בתוך 30 ימים מיום החתימה על ההסכם, וזאת בהתאם לסעיף 73 [...]

'פיצויי סבל' בגין הפקעות היסטוריות

יוני 30th, 2017|0 Comments

עורך הדין נדאל דאוד בפסקי-דין שונים שניתנו לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת נקבע, כי יש להחיל את ההלכה של בית המשפט העליון בפרשת רוטמן, גם על הפקעות היסטוריות, כך שישולמו פיצויים מלאים בגין ה- [...]

המס בגין רכישת דירה באמצעות ילד קטין

יוני 15th, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד עיקרון 'התא המשפחתי' הקבוע במקומות שונים בחוק מיסוי מקרקעין (למשל, בסעיף 9 ובסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין), קובע כך: יראו מוכר ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים - כמוכר [...]

6 בדיקות מקדמיות לפני רכישת נכס מקרקעין

מאי 31st, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד בטרם חתימה על הסכם לרכישת נכס מקרקעין (אם זה דירת מגורים, קרקע לבנייה, קרקע חקלאית או נכס מסחרי), מן הראוי לבדוק את כל ההיבטים התכנוניים, הרישומיים והמיסויים של העסקה, על מנת [...]

מדריך: המס על ההכנסה מדמי שכירות

מאי 9th, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד במסגרת מדריך זה, אפרט את מסלולי המס השונים הקיימים בחוק, אשר עשוי לאפשר למשכירי דירות מגורים לשקול ולבחון היטב את האפשרויות השונות העומדות בפניהם, ולבחור את הדרך המתאימה במטרה להפחית באופן [...]

מדריך: מס ריבוי דירות ("מיסוי דירה שלישית")

אפריל 28th, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד כניסיון נוסף מטעם הממשלה להדרת המשיקים משוק הנדל"ן בארץ, חוקקה הכנסת לאחרונה הוראות חדשות לעניין מיסוי בגין דירה שלישית ומעלה. בהתאם להוראות החדשות, נקבע מס שנתי קבוע בעד כל דירת מגורים [...]

זיכרון דברים במקרקעין – הטעות הנפוצה

מרץ 1st, 2017|0 Comments

עוה"ד נדאל דאוד תופעת החתימה על זיכרון דברים לצורך הבטחת רכישת או מכירת דירת מגורים (או כל נכס מקרקעין אחר), הנה תופעה נפוצה במדינה אשר מעמידה את הצדדים בפני מצב משפטי מורכב, שלעתים קרובות מזמין [...]

איזה מסמכים נדרשים לצורך רישום הדירה בטאבו?

מרץ 1st, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד כידוע, רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) הנו חיוני ביותר לצורך שמירת הזכויות של בעל הנכס. על כן, נביא להלן את רשימת המסמכים הדרושים לצורך רישום הזכויות בטאבו: שטרי מכר מקוריים [...]

האם יופחת גובה הפיצויים בהפקעת מקרקעין?

מרץ 1st, 2017|0 Comments

על הצעת החוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 עוה"ד נדאל דאוד עם תחילת מושב חורף 2016 של הכנסת, פורסמה הצעת החוק (שיש כאלה שיכנו אותה כהצעת חוק מפוקפקת) לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי [...]

מדריך לעניין פיצויי הפקעה

מרץ 1st, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד ראשית, מהי הפקעת קרקעות? הפקעת קרקעות הינה פעולה כפויה של המדינה שבה הקרקע עוברת מבעלות פרטית לבעלות של המדינה, וכל זאת במטרה לשמש אותה לצרכי ציבור. הפקעת הקרקעות יכולה להתבצע מכוח [...]

בחירת עורך דין מקרקעין

פברואר 28th, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד עסקת המקרקעין נחשבת לעסקה החשובה ביותר שמבצע האדם בחייו. ההתקשרות למכירת או רכישת מקרקעין כרוכה בהתחייבויות כספיות ומשפטיות משמעותיות ביותר, אשר מלוות בסיכונים רבים, ודורשות מומחיות ומקצועיות רבה של עורך הדין [...]

איך כדאי למכור את דירת המתנה?

פברואר 28th, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") נקבעו הוראות חדשות בכל הקשור למכירת דירת מגורים אשר התקבלה במתנה. בהתאם לסע' 62 לחוק מיסוי מקרקעין, מכירת [...]

הסוף לסאגה – תיקון 3א' לתמ"א 38 אושר

פברואר 24th, 2017|0 Comments

לאחר תקופת הקיפאון שנמשכה כשנה, שבה יזמים, קבלנים ובעלי דירות היו במצב של חוסר ודאות באשר לכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ביום 1.11.2016, [...]

חדשות

גובה שכר הנוטריון החל מיום 1.1.2019

ינואר 25th, 2019|0 Comments

לידיעת קהל לקוחותינו, ביום 1.1.2019 התעדכן השכר של פעולות הנוטריון בהתאם לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט-1978, והשכר המעודכן ניתן לצפיה כאן.

משרדנו החל לספק שירותי נוטריון

נובמבר 15th, 2018|0 Comments

משרדנו שמח להודיע לקהל לקוחותיו, כי החל לספק שירותי נוטריון מלאים, לאחר שעורך-הדין נדאל דאוד הוסמך לכך וקיבל את רישיון הנוטריון ממשרד המשפטים. שירותי הנוטריון שיסופקו על-ידי משרדנו כוללים את השירותים שלהלן: אימות חתימה [...]

אכיפת עסקת מקרקעין בעל-פה משנות ה-50

יולי 20th, 2018|0 Comments

בית-המשפט המחוזי בחיפה הכריע לאחרונה בפרשה שעניינה מכירת קרקע בשנות ה-50, מבלי שנחתם הסכם מכר כתוב בין הצדדים. בית-המשפט קבע במסגרת פסק-דינו, כי הסכם המכר שנעשה בעל-פה, הנו תקף וניתן לרשום את זכויותיהם של יורשי [...]

חלוקת היטל השבחה בין שותפים

מאי 8th, 2018|0 Comments

  בית-המשפט המחוזי בחיפה דן לאחרונה בפרשה שעניינה בניין שנמצא בבעלות משותפת (במשאע) של שני שותפים, כאשר הבעלות בין השותפים מתחלקת לפי החלוקה הבאה: שותף א' - מחזיק ב- 75% (להלן: "שותף א'") ושותף [...]

פטור ממס שבח כאשר לבת הזוג 2 דירות

מאי 7th, 2018|0 Comments

בפסק-דין שניתן לאחרונה על-ידי ועדת הערר לעניין מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי, נידונה השאלה הבאה: האם המוכר (בעל דירת מגורים יחידה), הוכיח כי התקיימה הפרדה רכושית בינו לבין בת-זוגו הידועה בציבור (שהנה בעלת [...]