עו"ד נדאל דאוד

About עו"ד נדאל דאוד

עורך הדין נדאל דאוד עוסק בתחומי דיני המקרקעין מזה למעלה מעשר שנים, שבמהלכן צבר ניסיון עשיר ועמוק בתחום הנדל”ן והמשפט האזרחי והמסחרי, במשרדי עורכי-הדין המובילים בתחום, בתל-אביב, ברמת-גן ובחיפה.

הארכת מועד לתיקון שומת מס לפי סעיף 85 לחוק

עורך הדין נדאל דאוד במקרה שהגיע לאחרונה לשולחנה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי תל-אביב, נדונה השאלה הבאה: האם ניתן להאריך את המועד לתיקון שומת מס הרכישה מן הנימוק, כי נפלה טעות הנובעת מייעוץ משפטי שגוי שקיבלו הנישומים, ואשר הביא לחיוב גבוה במס רכישה, אם לאו? ועדת הערר קבעה, כי [...]

By |2017-06-17T08:15:13+03:00מאי 20th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

חיוב בארנונה כשאין סיווג

עורך דין נדאל דאוד בפסק הדין תקדימי שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט העליון נקבע, כי כל נכס מקרקעין חייב בארנונה, גם במקרה שבו לא קיים סיווג כלשהו לנכס בהתאם לצו הארנונה הקיים. כלומר, אי קיומו של סיווג רלוונטי, אינו פוטר את המחזיק מתשלום ארנונה. פסק הדין התקדימי שניתן, עסק במקרה של חברה פרטית המחזיקה בלול [...]

By |2017-06-17T08:16:34+03:00מאי 17th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מונתה רשמת חדשה בלשכת רישום המקרקעין נצרת

ביום 10.5.2017 פורסמה הודעה רשמית על מינויה של איילת קלפון כרשמת לשכת רישום המקרקעין בנצרת, במקומו של אסף קוריס. תפקידו של רשם המקרקעין הנו חשוב ביותר, כאשר העניינים הנתונים לסמכותו הנם רישום עסקאות, רישום הערות על המקרקעין, ניהול הפנקסים בלשכת רישום המקרקעין שעליה הוא ממונה, פיקוח על עבודתם של עובדי הלשכה, תיקון טעויות סופר שנפלו [...]

By |2017-05-24T19:56:05+03:00מאי 14th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

ההסכם עם הרשות המקומית, תקף?

עורך דין נדאל דאוד בפסק-דין של בית המשפט המחוזי (מחוז מרכז) אשר ניתן לאחרונה בעניין הסכם שנחתם עם עיריית ראשון לציון והועדה המקומית לתכנון ולבניה, נקבע, כי שינוי מדיניות של הרשות המקומית יכולה להיחשב עילה מספקת להשתחררות מהסכם החתום על-ידה. במקרה זה דובר על הסכם בין חברה יזמית לבין עיריית ראשון לציון והועדה המקומית, הנוגע [...]

By |2017-06-17T08:17:18+03:00מאי 11th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

אישור תיקון לחוק התכנון והבניה

לאחרונה אישרה הכנסת תיקון מס' 115 לחוק התכנון והבניה (חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז-2017), שבמסגרתו ניתנה סמכות מפורשת למוסדות התכנון הדנים בתכניות לדרוש ממגישיהן לחתום על כתבי שיפוי מפני תביעות ירידת ערך המוגשות על-ידי הרשאים להגישן, בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה, כתנאי להפקדת התכניות המוגשות או אישורן. בנוסף, נקבעו במסגרת תיקון מס' 115 [...]

By |2017-05-11T22:06:26+03:00מאי 11th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מדריך: המס על ההכנסה מדמי שכירות

עורך דין נדאל דאוד במסגרת מדריך זה, אפרט את מסלולי המס השונים הקיימים בחוק, אשר עשוי לאפשר למשכירי דירות מגורים לשקול ולבחון היטב את האפשרויות השונות העומדות בפניהם, ולבחור את הדרך המתאימה במטרה להפחית באופן מושכל את המס שישלמו בגין השכרת דירות המגורים שבבעלותם. למעשה, קיימים 3 מסלולי שונים שהיחיד (נדגיש: היחיד ולא התאגיד) יכול [...]

By |2017-06-17T08:17:55+03:00מאי 9th, 2017|מאמרים משפטיים|

מגרש לבניה עצמית במעלות תרשיחא (1.5.2017)

הבוקר (1.5.2017) פרסמו רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מכרז למגרש אחד לבניה עצמית במעלות תרשיחא. המגרש נמצא בשכונת הבנים בתרשיחא וניתן לבנות עליו 2 יחידות דיור צמודי קרקע בבניה עצמית, והוא מיועד לבני מקום חסרי דיור בלבד. בניית 2 יחידות הדיור על המגרש תתבצע בהתאם לתכניות הבניה המאושרות מנ/מק/2507, ג/6953, ג/16653, ג/10778 ובהתאם לתנאים [...]

By |2017-06-17T08:20:51+03:00מאי 1st, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מדריך: מס ריבוי דירות ("מיסוי דירה שלישית")

עורך דין נדאל דאוד כניסיון נוסף מטעם הממשלה להדרת המשיקים משוק הנדל"ן בארץ, חוקקה הכנסת לאחרונה הוראות חדשות לעניין מיסוי בגין דירה שלישית ומעלה. בהתאם להוראות החדשות, נקבע מס שנתי קבוע בעד כל דירת מגורים שהייתה בבעלות הנישום בכל שנת המס, החל מהדירה השלישית ומעלה. כלומר, הנישום רשאי לבחור שתי דירות שבבעלותו, שעבורן לא יחויב [...]

By |2017-06-17T08:19:02+03:00אפריל 28th, 2017|מאמרים משפטיים|

המדינה חויבה לשלם פיצויי הפקעה בשלב מוקדם

בהחלטה חשובה שניתנה לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, התקבלה הבקשה למתן פסק דין חלקי כנגד המדינה, ולמעשה היא תחויב לשלם פיצויי הפקעה חלקיים על סך של כ- 600,000 ש"ח. מדובר במקרה של הפקעת קרקעות בלב העיר כרמיאל, שבעקבותיה הוגשה התביעה לפיצויי ההפקעה לבית המשפט המחוזי בחיפה. במסגרת התביעה, טענה המדינה כי לנוכח הצעת החוק החדשה המונחת [...]

By |2017-06-17T08:19:43+03:00אפריל 24th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

הסוף לסאגה – תיקון 3א' לתמ"א 38 אושר

לאחר תקופת הקיפאון שנמשכה כשנה, שבה יזמים, קבלנים ובעלי דירות היו במצב של חוסר ודאות באשר לכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ביום 1.11.2016, את תיקון 3א' לתמ"א 38, הקובע את אופן החישוב של שטחי הבנייה שאותם יהיה ניתן לאשר מכוח התמ"א במסלול של [...]

By |2017-07-12T16:01:51+03:00פברואר 24th, 2017|מאמרים משפטיים|

ירושה על פי דין – איך תבוצע הירושה ללא צוואה?

עורך דין נדאל דאוד בהיעדר צוואה הערוכה כדין שמומלץ כי ישאיר המנוח בטרם פטירתו, נקבע בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") את האופן שבו יחולק עזבונו, והדבר ידוע בביטוי המשפטי הבא: ירושה על פי דין. במסגרת חוק הירושה נקבעו המנגנונים שלפיהם יחולק רכושו של הנפטר ולמעשה הוגדרו יורשיו וחלקיהם בעיזבון, כפי שנפרט כאן במסגרת [...]

By |2018-04-22T19:54:01+03:00פברואר 23rd, 2017|מאמרים משפטיים|
דילוג לתוכן