עו"ד נדאל דאוד

About עו"ד נדאל דאוד

עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד עוסק בתחומי דיני המקרקעין מזה למעלה מעשר שנים, שבמהלכן צבר ניסיון עשיר ועמוק בתחום הנדל”ן והמשפט האזרחי והמסחרי, במשרדי עורכי-הדין המובילים בתחום, בתל-אביב, ברמת-גן ובחיפה.

31.7.2017 המועד האחרון להגשת דיווחים

לתשומת לב לקוחות משרדנו: המועד האחרון להגשת דיווחים לפי חוק מס ריבוי דירות הנו 31.7.2017. מס ריבוי דירות הנו מס חדש אשר הוטל על יחיד (תא משפחתי) שבבעלותו שתי דירות וחצי ומעלה (קרי - זכויות בעלות של 249% ומעלה בדירות מגורים). פרטים מלאים של הוראות החוק החדש פורסמו כאן במאמר נפרד. למעשה, החוק קובע כי בשנת [...]

By |2017-07-18T19:32:04+03:00יולי 18th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

'פיצויי סבל' בגין הפקעות היסטוריות

עורך הדין נדאל דאוד בפסקי-דין שונים שניתנו לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת נקבע, כי יש להחיל את ההלכה של בית המשפט העליון בפרשת רוטמן, גם על הפקעות היסטוריות, כך שישולמו פיצויים מלאים בגין ה- 25% הראשונים של החלקה אשר הופקעו מהבעלים במסגרת ההפקעות ההיסטוריות. רקע כידוע, פקודת הדרכים ומסילות הברזל - שבינתיים בוטלה במסגרת [...]

By |2017-07-01T14:10:08+03:00יוני 30th, 2017|מאמרים משפטיים|

המס בגין רכישת דירה באמצעות ילד קטין

עורך דין נדאל דאוד עיקרון 'התא המשפחתי' הקבוע במקומות שונים בחוק מיסוי מקרקעין (למשל, בסעיף 9 ובסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין), קובע כך: יראו מוכר ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים - כמוכר אחד (הדבר נכון גם כאשר מדובר ברוכש ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים). כלומר, במקרה שבו מוכר [...]

By |2019-03-03T10:36:21+03:00יוני 15th, 2017|מאמרים משפטיים|

ניתנה זכות מעבר לזוג קשישים

עורך דין נדאל דאוד בפסק הדין שניתן רק לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי (מרכז) בלוד נקבע, כי יש להעניק זכות מעבר לתובעים בחלקת השכנים, ולרשום אותה בטאבו, מאחר והם הוכיחו את קיומה של זיקת ההנאה מכוח שנים בהתאם לסעיף 94 לחוק המקרקעין. במקרה זה דובר על זוג קשישים אשר היו עוברים דרך קבע בקרקע של [...]

By |2017-06-17T08:09:22+03:00יוני 13th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

בית המשפט חייב את העירייה לבטל הפקעה

בפסק הדין שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי (מחוז מרכז) בלוד, הורה בית המשפט לעיריית פתח תקווה לבטל את ההפקעה ולמכור את הקרקע לבעלים המקורי. מדובר במקרה שבו הופקעה, בשלהי שנות ה-90, קרקע המיועדת למגורים ע"י עיריית פתח תקווה, במטרה להקים מוסדות ציבור במקום. במסגרת אותה הפקעה, נחתם הסכם בין העירייה לבין הבעלים בדבר חילופי [...]

By |2017-06-17T08:10:30+03:00מאי 31st, 2017|חדשות המשרד (rss)|

6 בדיקות מקדמיות לפני רכישת נכס מקרקעין

עורך דין נדאל דאוד בטרם חתימה על הסכם לרכישת נכס מקרקעין (אם זה דירת מגורים, קרקע לבנייה, קרקע חקלאית או נכס מסחרי), מן הראוי לבדוק את כל ההיבטים התכנוניים, הרישומיים והמיסויים של העסקה, על מנת לוודאי, כי הנכס הנרכש עונה על כל דרישות הקונה, וכי מצבו המשפטי והתכנוני מצדיק את הערך ששולם עבורו. על [...]

By |2019-03-03T10:36:43+03:00מאי 31st, 2017|מאמרים משפטיים|

מבזק מקצועי בעניין רכישת דירה מקבלן

עורך הדין נדאל דאוד בתיקון חדש לחוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 (להלן: "חוק המכר להבטחת השקעות") נקבע, כי היזם פטור מהנפקת ערבות בנקאית (ערבות חוק המכר) לרוכש הדירה בגין רכיב המע"מ. ההסדר הקיים: כידוע, בעקבות 'פרשת חפציבה' מלפני למעלה מעשר שנים, הוסף לחוק המכר להבטחת השקעות הסדר מיוחד המגן על כספי [...]

By |2019-03-03T10:37:04+03:00מאי 23rd, 2017|חדשות המשרד (rss)|

הארכת מועד לתיקון שומת מס לפי סעיף 85 לחוק

עורך הדין נדאל דאוד במקרה שהגיע לאחרונה לשולחנה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי תל-אביב, נדונה השאלה הבאה: האם ניתן להאריך את המועד לתיקון שומת מס הרכישה מן הנימוק, כי נפלה טעות הנובעת מייעוץ משפטי שגוי שקיבלו הנישומים, ואשר הביא לחיוב גבוה במס רכישה, אם לאו? ועדת הערר קבעה, כי [...]

By |2017-06-17T08:15:13+03:00מאי 20th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

חיוב בארנונה כשאין סיווג

עורך דין נדאל דאוד בפסק הדין תקדימי שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט העליון נקבע, כי כל נכס מקרקעין חייב בארנונה, גם במקרה שבו לא קיים סיווג כלשהו לנכס בהתאם לצו הארנונה הקיים. כלומר, אי קיומו של סיווג רלוונטי, אינו פוטר את המחזיק מתשלום ארנונה. פסק הדין התקדימי שניתן, עסק במקרה של חברה פרטית המחזיקה בלול [...]

By |2017-06-17T08:16:34+03:00מאי 17th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מונתה רשמת חדשה בלשכת רישום המקרקעין נצרת

ביום 10.5.2017 פורסמה הודעה רשמית על מינויה של איילת קלפון כרשמת לשכת רישום המקרקעין בנצרת, במקומו של אסף קוריס. תפקידו של רשם המקרקעין הנו חשוב ביותר, כאשר העניינים הנתונים לסמכותו הנם רישום עסקאות, רישום הערות על המקרקעין, ניהול הפנקסים בלשכת רישום המקרקעין שעליה הוא ממונה, פיקוח על עבודתם של עובדי הלשכה, תיקון טעויות סופר שנפלו [...]

By |2017-05-24T19:56:05+03:00מאי 14th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

ההסכם עם הרשות המקומית, תקף?

עורך דין נדאל דאוד בפסק-דין של בית המשפט המחוזי (מחוז מרכז) אשר ניתן לאחרונה בעניין הסכם שנחתם עם עיריית ראשון לציון והועדה המקומית לתכנון ולבניה, נקבע, כי שינוי מדיניות של הרשות המקומית יכולה להיחשב עילה מספקת להשתחררות מהסכם החתום על-ידה. במקרה זה דובר על הסכם בין חברה יזמית לבין עיריית ראשון לציון והועדה המקומית, הנוגע [...]

By |2017-06-17T08:17:18+03:00מאי 11th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

אישור תיקון לחוק התכנון והבניה

לאחרונה אישרה הכנסת תיקון מס' 115 לחוק התכנון והבניה (חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז-2017), שבמסגרתו ניתנה סמכות מפורשת למוסדות התכנון הדנים בתכניות לדרוש ממגישיהן לחתום על כתבי שיפוי מפני תביעות ירידת ערך המוגשות על-ידי הרשאים להגישן, בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה, כתנאי להפקדת התכניות המוגשות או אישורן. בנוסף, נקבעו במסגרת תיקון מס' 115 [...]

By |2017-05-11T22:06:26+03:00מאי 11th, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מדריך: המס על ההכנסה מדמי שכירות

עורך דין נדאל דאוד במסגרת מדריך זה, אפרט את מסלולי המס השונים הקיימים בחוק, אשר עשוי לאפשר למשכירי דירות מגורים לשקול ולבחון היטב את האפשרויות השונות העומדות בפניהם, ולבחור את הדרך המתאימה במטרה להפחית באופן מושכל את המס שישלמו בגין השכרת דירות המגורים שבבעלותם. למעשה, קיימים 3 מסלולי שונים שהיחיד (נדגיש: היחיד ולא התאגיד) יכול [...]

By |2017-06-17T08:17:55+03:00מאי 9th, 2017|מאמרים משפטיים|

מגרש לבניה עצמית במעלות תרשיחא (1.5.2017)

הבוקר (1.5.2017) פרסמו רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מכרז למגרש אחד לבניה עצמית במעלות תרשיחא. המגרש נמצא בשכונת הבנים בתרשיחא וניתן לבנות עליו 2 יחידות דיור צמודי קרקע בבניה עצמית, והוא מיועד לבני מקום חסרי דיור בלבד. בניית 2 יחידות הדיור על המגרש תתבצע בהתאם לתכניות הבניה המאושרות מנ/מק/2507, ג/6953, ג/16653, ג/10778 ובהתאם לתנאים [...]

By |2017-06-17T08:20:51+03:00מאי 1st, 2017|חדשות המשרד (rss)|

מדריך: מס ריבוי דירות ("מיסוי דירה שלישית")

עורך דין נדאל דאוד כניסיון נוסף מטעם הממשלה להדרת המשיקים משוק הנדל"ן בארץ, חוקקה הכנסת לאחרונה הוראות חדשות לעניין מיסוי בגין דירה שלישית ומעלה. בהתאם להוראות החדשות, נקבע מס שנתי קבוע בעד כל דירת מגורים שהייתה בבעלות הנישום בכל שנת המס, החל מהדירה השלישית ומעלה. כלומר, הנישום רשאי לבחור שתי דירות שבבעלותו, שעבורן לא יחויב [...]

By |2017-06-17T08:19:02+03:00אפריל 28th, 2017|מאמרים משפטיים|
דילוג לתוכן