מאמרים משפטיים

מאמרים משפטיים

ייפויי הכוח הנוטריוניים

סוגי ייפויי הכוח הנוטריוניים עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד קיימים שני סוגים של ייפויי כוח שלא ניתן לחתום עליהם ללא נוכחותו של נוטריון; האחד, ייפוי כוח כללי; השני, ייפוי כוח שעניינו עסקת מקרקעין. לעומת שני המקרים הללו, במקרים אחרים מספיקה חתימתו של עורך דין, ולאו דווקא נוטריון. בפועל, ההגבלות על חתימת ייפוי הכוח כאמור נובעות [...]

By | 2019-01-22T10:20:02+00:00 ינואר 22nd, 2019|מאמרים משפטיים|

מדרגות מס רכישה החדשות

ביום 16.1.2019 פורסמו מדרגות מס הרכישה החדשות בגין רכישת דירות מגורים, והן תפורטנה להלן: עד שווי 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס. על החלק שבין 1,696,750 ₪ לבין 2,012,560 ₪ – ישולם מס בגובה 3.5%. על החלק שבין 2,012,560 ₪ לבין 5,192,150 ₪ – ישולם מס בגובה 5%. על החלק שבין 5,192,150 ₪ לבין [...]

By | 2019-01-20T23:41:30+00:00 ינואר 17th, 2019|מאמרים משפטיים|

ביטול עסקה במקרקעין וקבלת החזר מס

עורך-הדין נדאל דאוד כל עסקה במקרקעין לרכישה או למכירת נכס מקרקעין (או כל מתווה עסקה אחר למכירת זכות במקרקעין), מחייבת הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין בתוך 30 ימים מיום החתימה על ההסכם, וזאת בהתאם לסעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין. למעשה, הדיווח נועד בכדי לאפשר לרשות המסים למסות את הצדדים לעסקה במס השבח (חל על המוכר) ובמס [...]

By | 2017-10-20T12:19:35+00:00 אוקטובר 20th, 2017|מאמרים משפטיים|

'פיצויי סבל' בגין הפקעות היסטוריות

עורך הדין נדאל דאוד בפסקי-דין שונים שניתנו לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת נקבע, כי יש להחיל את ההלכה של בית המשפט העליון בפרשת רוטמן, גם על הפקעות היסטוריות, כך שישולמו פיצויים מלאים בגין ה- 25% הראשונים של החלקה אשר הופקעו מהבעלים במסגרת ההפקעות ההיסטוריות. רקע כידוע, פקודת הדרכים ומסילות הברזל - שבינתיים בוטלה במסגרת [...]

By | 2017-07-01T14:10:08+00:00 יוני 30th, 2017|מאמרים משפטיים|

המס בגין רכישת דירה באמצעות ילד קטין

עורך דין נדאל דאוד עיקרון 'התא המשפחתי' הקבוע במקומות שונים בחוק מיסוי מקרקעין (למשל, בסעיף 9 ובסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין), קובע כך: יראו מוכר ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים - כמוכר אחד (הדבר נכון גם כאשר מדובר ברוכש ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים). כלומר, במקרה שבו מוכר אדם [...]

By | 2017-06-17T11:32:45+00:00 יוני 15th, 2017|מאמרים משפטיים|

6 בדיקות מקדמיות לפני רכישת נכס מקרקעין

עורך דין נדאל דאוד בטרם חתימה על הסכם לרכישת נכס מקרקעין (אם זה דירת מגורים, קרקע לבנייה, קרקע חקלאית או נכס מסחרי), מן הראוי לבדוק את כל ההיבטים התכנוניים, הרישומיים והמיסויים של העסקה, על מנת לוודאי, כי הנכס הנרכש עונה על כל דרישות הקונה, וכי מצבו המשפטי והתכנוני מצדיק את הערך ששולם עבורו. על כן, [...]

By | 2017-06-17T08:12:48+00:00 מאי 31st, 2017|מאמרים משפטיים|

מדריך: המס על ההכנסה מדמי שכירות

עורך דין נדאל דאוד במסגרת מדריך זה, אפרט את מסלולי המס השונים הקיימים בחוק, אשר עשוי לאפשר למשכירי דירות מגורים לשקול ולבחון היטב את האפשרויות השונות העומדות בפניהם, ולבחור את הדרך המתאימה במטרה להפחית באופן מושכל את המס שישלמו בגין השכרת דירות המגורים שבבעלותם. למעשה, קיימים 3 מסלולי שונים שהיחיד (נדגיש: היחיד ולא התאגיד) יכול [...]

By | 2017-06-17T08:17:55+00:00 מאי 9th, 2017|מאמרים משפטיים|

מדריך: מס ריבוי דירות ("מיסוי דירה שלישית")

עורך דין נדאל דאוד כניסיון נוסף מטעם הממשלה להדרת המשיקים משוק הנדל"ן בארץ, חוקקה הכנסת לאחרונה הוראות חדשות לעניין מיסוי בגין דירה שלישית ומעלה. בהתאם להוראות החדשות, נקבע מס שנתי קבוע בעד כל דירת מגורים שהייתה בבעלות הנישום בכל שנת המס, החל מהדירה השלישית ומעלה. כלומר, הנישום רשאי לבחור שתי דירות שבבעלותו, שעבורן לא יחויב [...]

By | 2017-06-17T08:19:02+00:00 אפריל 28th, 2017|מאמרים משפטיים|

זיכרון דברים במקרקעין – הטעות הנפוצה

עוה"ד נדאל דאוד תופעת החתימה על זיכרון דברים לצורך הבטחת רכישת או מכירת דירת מגורים (או כל נכס מקרקעין אחר), הנה תופעה נפוצה במדינה אשר מעמידה את הצדדים בפני מצב משפטי מורכב, שלעתים קרובות מזמין סכסוכים ממושכים והתדיינויות בבתי המשפט השונים סביב השאלה: האם זיכרון הדברים מחייב? על פניו, חתימה על זיכרון הדברים מיד לאחר [...]

By | 2017-05-11T16:46:59+00:00 מרץ 1st, 2017|מאמרים משפטיים|

איזה מסמכים נדרשים לצורך רישום הדירה בטאבו?

עורך דין נדאל דאוד כידוע, רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) הנו חיוני ביותר לצורך שמירת הזכויות של בעל הנכס. על כן, נביא להלן את רשימת המסמכים הדרושים לצורך רישום הזכויות בטאבו: שטרי מכר מקוריים חתומים ומאומתים על ידי עורך דין או רשם המקרקעין (בחמישה עותקים מודפסים ללא תיקונים). אישורים בדבר תשלום המסים לרשות המסים, [...]

By | 2017-06-20T15:28:05+00:00 מרץ 1st, 2017|מאמרים משפטיים|

האם יופחת גובה הפיצויים בהפקעת מקרקעין?

על הצעת החוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 עוה"ד נדאל דאוד עם תחילת מושב חורף 2016 של הכנסת, פורסמה הצעת החוק (שיש כאלה שיכנו אותה כהצעת חוק מפוקפקת) לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943. כידוע, בהתאם להוראות הדין כיום, נוסף על הפיצויים בשל הפקעת מקרקעין ("פיצויי הקרן"), רשאי בעלים של זכויות בנכס [...]

By | 2017-06-20T15:29:38+00:00 מרץ 1st, 2017|מאמרים משפטיים|

מדריך לעניין פיצויי הפקעה

עורך דין נדאל דאוד ראשית, מהי הפקעת קרקעות? הפקעת קרקעות הינה פעולה כפויה של המדינה שבה הקרקע עוברת מבעלות פרטית לבעלות של המדינה, וכל זאת במטרה לשמש אותה לצרכי ציבור. הפקעת הקרקעות יכולה להתבצע מכוח מספר רב של חוקים; כך למשל, בהתאם לחוק תכנון ובנייה, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ובנייה להפקיע קרקע פרטית במטרה להקים [...]

By | 2017-06-20T14:54:07+00:00 מרץ 1st, 2017|מאמרים משפטיים|

בחירת עורך דין מקרקעין

עורך דין נדאל דאוד עסקת המקרקעין נחשבת לעסקה החשובה ביותר שמבצע האדם בחייו. ההתקשרות למכירת או רכישת מקרקעין כרוכה בהתחייבויות כספיות ומשפטיות משמעותיות ביותר, אשר מלוות בסיכונים רבים, ודורשות מומחיות ומקצועיות רבה של עורך הדין המטפל בה. מומחיותו של עורך הדין המטפל בעסקה במקרקעין כוללת ידע רחב וניסיון עשיר בכל הקשור להיבטים השונים של עסקת [...]

By | 2017-05-11T16:49:21+00:00 פברואר 28th, 2017|מאמרים משפטיים|

איך כדאי למכור את דירת המתנה?

עורך דין נדאל דאוד בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") נקבעו הוראות חדשות בכל הקשור למכירת דירת מגורים אשר התקבלה במתנה. בהתאם לסע' 62 לחוק מיסוי מקרקעין, מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו – תהיה פטורה ממס שבח. בעניין הזה מובהר, כי "קרוב" מוגדר בסע' 1 לחוק [...]

By | 2017-05-11T16:50:05+00:00 פברואר 28th, 2017|מאמרים משפטיים|

הסוף לסאגה – תיקון 3א' לתמ"א 38 אושר

לאחר תקופת הקיפאון שנמשכה כשנה, שבה יזמים, קבלנים ובעלי דירות היו במצב של חוסר ודאות באשר לכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ביום 1.11.2016, את תיקון 3א' לתמ"א 38, הקובע את אופן החישוב של שטחי הבנייה שאותם יהיה ניתן לאשר מכוח התמ"א במסלול של [...]

By | 2017-07-12T16:01:51+00:00 פברואר 24th, 2017|מאמרים משפטיים|