המסמכים לרישום בטאבו הנם תלויים במצב הרישומי של הנכס בלשכת רישום המקרקעין ובעסקה שבוצעה. יחד עם זאת, קיימים מספר מסמכים שבכל רישום הם נדרשים להגשה לצורך השלמת רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

חשוב לזכור, כי רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) הנו חיוני ביותר לצורך שמירת הזכויות של בעל הנכס.

להלן נביא את רשימת המסמכים הדרושים לצורך רישום הזכויות בטאבו:

  1. שטרי מכר מקוריים חתומים ומאומתים על ידי עורך דין או רשם המקרקעין.
  2. אישורים בדבר תשלום המסים לרשות המסים (מיסוי מקרקעין), הכוללים אישור מס שבח ואישור מס רכישה.
  3. אישור מס רכוש בתוקף ליום הרכישה או ליום 31.12.1999, במידה והבניין שבה נמצאת הדירה לא רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.
  4. אישר הרשות המקומית בדבר היעדר חובות לרשות, שיהיה בתוקף ליום הגשת התיק לטאבו.
  5. אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בדבר היעדר חובות בגין היטל השבחה, שיהיה בתוקף ליום הגשת התיק לטאבו.

בנוסף למסמכים הנ"ל, במקרים מסוימים יש לצרף מסמכים נוספים, הכוללים ייפוי כוח, תעודת רישום חברה, פרוטוקול החלטה של חברה המעיד על ההחלטה לבצע את העסקה כשהיא מאומתת על ידי עורך דין, אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון של החברה.

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.