איתור לשכת רישום מקרקעין דרושה לצורך רישום מקרקעין (דירת מגורים, נכס מסחרי, מגרש וכו'). הרישום הנה פעולה משפטית הכרחית המשדרגת את הזכות של הבעלים. כמו כן, הרישום בטאבו מעלה את ערכו הכלכלי של הנכס. על כן אנו ממליצים לפעול לרישום בלשכת רישום המקרקעין. הרישום מתבצע בלשכה של המחוז שבו נמצאים המקרקעין.

משרדנו העוסק בתחום המקרקעין מטפל דרך קבע ברישום נכסים בטאבו. הרישום בטאבו מגוון והוא כולל קשת רחבה של מקרים שבהם יש לרשום את הנכסים בטאבו. כך למשל, לאחר רכישת דירת מגורים, יש לדאוג לרישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין. לצורך רישום דירה בטאבו יש לצרף את המסמכים הבאים: שטר מכר, תעודות הזהות של הצדדים, אישורי מס שבח ומס רכישה, אישור העירייה. כמו כן, יש לשלם אגרת רישום וככל שיש צורך, יש לצרף מסמכים נוספים. רישום הדירה בטאבו נועד להשלמת העסקה והבטחת זכויות הרוכש.

כמו כן, במקרה שבו מדובר בבניין (מגורים או מסחרי) שיש בו מספר רב של בעלים, יש להסדיר את הזכויות בהתאם ולרשום את הבניין כבית משותף בלשכת רישום מקרקעין. רישום בית משותף הנו פעולה משפטית חשובה שמטרתה להסדיר ולרשום את הזכויות בחלקים שונים של הבניין. בין אם מדובר בבניין מגורים ובין אם מדובר בבניין מסחרי או אחר, מומלץ לבצע את הרישום בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו). למעשה כיום, קיימים בניינים רבים שאינם רשומים כבית משותף והדבר גרם וגורם לחילוקי דעות רבים. חילוקי הדעות גורמים אף ל-"תאונות" משפטיות מיותרות בעת מכירה או רכישה של דירה בתוך הבניין. תאונות אלה לא היו נוצרות לו נרשם הבניין כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

"בית משותף" הוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין כך: "בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים". כלומר, לא כל בניין ניתן לרשום אותו כבית משותף, אלא רק בניין שיש בו 2 דירות לפחות. הרישום עצמו שיבוצע בלשכת המפקח על בתים משותפים, יחולק הבניין לתתי-חלקות, כאשר כל תת-חלקה תירשם כיחידה נפרדת על שם בעליה, וכך גם הרכוש המשותף של כל היחידות. כשמו כן הוא, הרכוש המשותף יהיה בבעלותם המשותפת של כל הדיירים, והכל לפי חלקם היחסי של הדיירים.

היתרונות ברישום בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) ניכרות לנוכח העובדה שהדבר יאפשר רישום נפרד של כל יחידה ויחידה בבית המשותף, כך שהבעלים של כל יחידה יזכה לרישום ספציפי על היחידה שבבעלותו, והיא לא תהיה בבעלות משותפת עם יתר הבעלים בבניין. רישום ספציפי כזה יעלה בהכרח את שווי השוק של היחידה ואת ערך הבניין בכלל, משום שהזכויות רשומות על שם הבעלים המחזיק בהן ולא כרישום משותף של כל הבעלים בבניין. כמו כן, הדבר מקל מאוד את הליכי המכירה והרכישה של היחידות, וכך יקטן הסיכוי להתרחשותה של "תאונה" משפטית או של רישום מוטעה של הזכויות בטאבו.

לצורך רישום בית משותף בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), נדרש מבקש הרישום להגיש את המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה (עותק 1).
  2. תשריט הבית המשותף (2 עותקים) שהוכן ע"י מהנדס, או אדריכל, או מודד מוסמך או הנדסאי מוסמך, ואושר על-ידי ועדה מקומית לתכנון ובנייה או הנותן, להנחת דעתו של המפקח על רישום מקרקעין, תמונה נאמנה של הבית על דירותיו; ככלל, כאשר רשומה בחלקה הערה תכנונית כגון תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), חובה לאשר התשריט על-ידי הועדה התכנונית.
  3. הסכמה לשמש נציגות זמנית (עותק 1).
  4. תקנון מוסכם (4 עותקים חתומים במקור), במידה ומבקשים לאשר תקנון מוסכם. לחילופין, ככל שהבעלים מעוניינים לאמץ את התקנון המצוי שלפי חוק המקרקעין, יש לציין זאת במפורש על גבי הבקשה.
  5. אישור על תשלום אגרה.
  6. בקשה לייחוד דירות ואישורי מסים, במקרים המתאימים כפי שיפורט להלן (בפרק ב').

לאיתור לשכת רישום מקרקעין על-פי ישוב מספר גוש, מוזמנים ללחוץ כאן, או להיכנס דרך הקישור הבא:

https://www.gov.il/he/Departments/General/detection

***

להתייעצות עם עורך-דין מקרקעין נדאל דאוד – בעל מומחיות בתחום הנדל"ן, ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.