ביטול הסכם מכר בעסקאות נוגדות

בית-המשפט המחוזי בירושלים דן בשאלת ביטול הסכם מכר של שתי חנויות בין צדדים לאחר שהתברר כי החנויות נמכרו כבר לרוכש אחר.

מדובר במקרה של מכירת שתי חנויות בירושלים שבוצעה בשנת 2006. החנויות היו רשומות על שם רשות הפיתוח וזכויות המוכר (להלן: "המנוח") במועד מכירת זכויות החכירה שלו היו רשומות בחברה המשכנת. לאחר מכירת הזכויות מהמנוח לתובעים, האחרונים לא רשמו הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), משום שכאמור הזכויות היו רשומות בחברה המשכנת. לאחר שרכשו את הזכויות, הפעילו התובעים חנויות ולאחר מכן הם השכירו אותן לצד ג'.

בחלוף הימים, וליתר דיוק בשנת 2008, נרשם המנוח כבעל זכות החכירה ובשנת 2015 הוא נפטר. לאחר פטירת המנוח, מכרה הנתבעת את הזכויות לצד ג' (להלן: "נתבע 3").

בית-המשפט המחוזי קבע, כי הדין עם התובעים שרכשו ראשונה והגישו דיווח בגין הרכישה למשרד מיסוי מקרקעין. בית-המשפט קבע כי הם בעלי הזכויות בחנויות. בהתאם לכך, בית-המשפט ביטל את העסקה של הנתבעת עם נתבע 3. בית-המשפט התייחס לטענות הנתבע 3 שלפיהן הוא בדק את מצב הרישום לפני החתימה על הסכם המכר, ואף ביקר בנכס וראה כי החנויות אינן פעילות, ועל כן יש לבחון את המקרה בהתאם לסעיף 10 לחוק המקרקעין אשר קובע כך:

"10. מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהסתמך בתום לב על הרישום, יהא כוחה של זכותו יפה אף אם הרישום לא היה נכון".

כלומר, טענתו של הנתבע 3 הייתה כי מאחר והוא בחן את מצב הרישום, נהג בתום לב ושילם את התמורה, אזי זכותו קודמת למרות שהרישום אינו משקף את המצב האמיתי של הזכויות.

בית-המשפט דחה את הטענה וקבע כי הטעות לא הייתה במרשם עצמו, שהרי המרשם שיקף נכונה את מצב הזכויות במועד העסקה השנייה, אלא מהסתמכותו של נתבע 3 על כך שהנתבעת היא בעלת הזכויות. כמו כן, בית-המשפט קבע כי אותו נתבע 3 פעל בחוסר תום לב אובייקטיבי כאשר ידע כי החנות מוחזקת על ידי צד ג' ולמרות זאת הוא לא טרח לברר את העניין. יתרה מזו, בית-המשפט קבע, כי הנתבע לא הוכיח כי שילם את מלוא התמורה.

לאור כל האמור קבע בית-המשפט כי על המקרה לא חל סעיף 10 לחוק המקרקעין.

יש לציין, כי בית-המשפט אף מתח ביקורת על התנהלותם של התובעים (הרוכשים מהמנוח), משום שהם לא נהגו בתום לב כאשר לא רשמו הערת אזהרה לטובתם גם לאחר שהזכויות בנכס נרשמו על שם המנוח בשנת 2008, בניגוד להלכת גנז הידועה.

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.

By |2022-05-03T21:27:52+03:00אוקטובר 22nd, 2019|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה