ביטול הסכם מתנה

שאלת ביטול הסכם מתנה במקרקעין בטענה של הסכם למראית-עין נידונה לאחרונה בפני בית-המשפט המחוזי בחיפה. הדיון נערך במסגרת ערעור על פסק-דין של בית-המשפט לענייני משפחה בחדרה. בית-המשפט המחוזי דחה את הערעור על פסק-הדין וקבע, כי לא הוכח קיומה של מראית-עין בהסכם המכר, ולכן הטענה בדבר ביטול הסכם המתנה נדחתה כדין.

העובדות

הפרשה עוסקת במכר של זכויות במקרקעין מאב לבנו בשנת 1992 (להלן: "הבן"). בפועל המכר נעשה ללא תמורה אולם מאחר והבן מעוניין לקבל הלוואה בנקאית (בדרך של משכנתא), נחתם הסכם מכר שבו צוין כי המכר נעשה בתמורה ששילם הבן לאביו בסך של 78,000 $. יש לציין, כי בטרם נרכשו הזכויות כאמור, העביר האב במתנה לבנו השני (להלן: "הבן השני") כבר בשנת 1989, חלק אחר במקרקעין. לפי הטענה, הזכויות שהועברו במתנה לבן השני הנם מעל 1/3 מהמקרקעין ששטחם 2,295 מ"ר. אולם בפועל, הזכויות שהתקבלו במתנה ואשר נרשמו בטאבו היו רק 1/3 מהמקרקעין.

בחלוף הימים, נתגלע סכסוך בין האב לבן (הראשון) ובהתאם לכך הוגשה על-ידי האב תביעה לבית-המשפט לענייני משפחה שבה עתר לשני סעדים: א. ביטול הסכם המכר בתמורה בין האב לבן בטענה שמדובר בהסכם למראית עין, שהרי ההסכם אינו בתמורה כפי שנכתב, ובפועל לא שולמה כל תמורה בגין המכר. ב. תיקון הרישום בטאבו, כך שחלקו של הבן השני יהיה יותר מ- 1/3, בניגוד למה שנרשם בטאבו.

בין לבין חתם האב על תצהיר בפני עורך-דין שבו נכתב, כי בגלל טעות במסמכים, קיבל הבן השני רק 1/3 מהזכויות, בעוד שזכויותיו בפועל צריכות לשקף 823/2295. כמו כן צוין בנוגע לבנו האחר (הבן הראשון), כי הוא העביר אליו את הזכויות במתנה ולא בתמורה, בניגוד למה שנרשם בהסכם המכר.

התביעה בבית-המשפט

בתביעה שהוגשה לבית-המשפט נטען, כי הסכם המכר שנחתם עם הבן הנו בטל בהיותו הסכם למראית-עין ולכן התבקש בית-המשפט להורות על פינויו מהמקרקעין. כמו כן, וכסעד חלופי לסעד הביטול והפינוי כאמור, התבקש בית-המשפט להצהיר, כי חלקו של הבן השני הנו יותר מ- 1/3.

בפסק-הדין שניתן על-ידי בית-המשפט לענייני משפחה נקבע, כי התובעים לא הוכיחו שמדובר בהסכם למראית-עין כאמור בסעיף 13 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973. בית-המשפט קבע, כי אין חולק שסעיף התמורה הנו סעיף למראית-עין אולם לא הוכח שכל ההסכם – שכאמור הסתיים ברישום בטאבו – הנו הסכם למראית עין. כמו כן לא הוכיחו התובעים את עניין החלק שהועבר לבן השני שמשקף יותר מ-1/3 מהמקרקעין, הן בהתאם לפסיקת בית-המשפט העליון והן בהתאם לסעיף 125 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. עוד קבע בית-המשפט, כי הטענה בדבר "התנהגות מחפירה" מצד מקבל המתנה (הבן הראשון) אינה רלוונטית, משום שהמתנה הסתיימה ברישום בטאבו. כלומר, כבר אינה מהווה התחייבות למתנה.

הערעור לביהמ"ש המחוזי

על פסק-הדין הוגש כאמור ערעור לבית-המשפט המחוזי בחיפה. בית-המשפט המחוזי דחה את הערעור תוך שהוא קובע, כי סעיף 13 לחוק החוזים שעניינו ביטול הסכם מחמת היותו הסכם למראית עין, לא חל במקרה זה. בית-המשפט ציין, כי כבר נקבע על-ידי בית-המשפט העליון, כי נטל ההוכחה בעניין טענת הסכם למראית-עין חלה על הטוען (במקרה זה ההורים והבן השני), ולצורך הוכחתה, יש לברר את כוונת הצדדים. כמו כן צוין, כי בהתאם לפסיקה, נדרשת רמת הוכחה מוגברת לביסוס הטענה בדבר הסכם למראית-עין.

בית-המשפט המחוזי ציין, כי בית-המשפט לענייני משפחה קבע שלמעשה מדובר בהסכם מתנה שיצא אל הפועל לאחר שנרשם בלשכת רישום מקרקעין ולכן מאחר ונרשמו הזכויות כאמור, אין להחיל את טענת "מראית-עין" על כל ההסכם ולפסול אותו. למעשה מדובר בקביעות עובדתיות שערכאת הערעור לא מתערבת בממצאי המהימנות שלהן ולא נכנסת בנעלי הערכאה המבררת. בית-המשפט לערעורים בוחן את מהימנות הקביעות העובדתיות של בית-המשפט דלמטה, רק במקרים שיש בהן טעות משפטית שורשית או דברים מופרכים ולא סבירים. בהתאם לכך קבע בית-המשפט, כי הקביעה שלא מדובר בהסכם למראית-עין הנה מבוססת היטב בעובדות.

זאת ועוד. בהתאם לסעיף 125 לחוק המקרקעין, כאשר הזכויות נרשמות בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית (הטאבו), הרישום מהווה ראיה חותכת. ההיגיון העומד מאחורי סעיף 125 לחוק המקרקעין הנו הבטחת אמינות המירשם בטאבו, הוודאות והסופיות של הרישום. בית-המשפט הוסיף וציין, כי למרות הרישום ולמרות הטענה בדבר קיומו של הסכם למראית-עין, התובעים מעולם לא התניעו מהלך לתיקון הרישום בטאבו, דבר אשר פועל לרעתם.

בהתאם לכך, ולאור ההלכה שנקבעה בבית-המשפט העליון שלפיה הטוען לתיקון הרישום עליו נטל הוכחה כבד, נדחה הערעור והתובעים חויבו בהוצאות משפט.

****

להתייעצות עם עורך-דין ונוטריון נדאל דאוד – בעל מומחיות בתחום הנדל"ן, ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.

משרדנו לא ייצג את הצדדים בהליך זה.

By |2022-09-12T14:44:14+03:00ספטמבר 12th, 2022|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה