רישום בטאבו של המגרשים בכפר ורדים שלב ג' התאפשר.

לאחרונה נרשמה הפרצלציה של אזור כפר ורדים – שלב ג' ולמעשה בעלי המגרשים (הבעלים הפרטיים ורוכשי המגרשים מרשות מקרקעי ישראל במסגרת המכרזים שפורסמו עד כה) במסגרת תכנית ג/15442 יוכלו כעת לרשום את זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין בחיפה. יש לציין, כי הפרצלציה הנה הליך רשמי מורכב אשר יוזמים אותו – לרוב – בעלי הזכויות של המקרקעין בשיתוף עם הרשות המקומית וגופים נוספים, שבמסגרתו נעשה איחוד וחלוקה מחדש של שטח מקרקעין כך שהחלקות ההיסטוריות הקיימות שאינן תואמות למצב הבניה הקיים, מאוחדות ומחולקות מחדש לכדי חלקות חדשות אשר תואמות למצב התכנוני החדש המתקיים באותו אזור.

כידוע, לפני כעשור (בשנת 2012) אושרה תכנית חדשה של אזור כפר ורדים שלב ג' (ג/15442) אשר ייעדה את השטח שהיה שטח בייעוד חקלאי, לשטח בייעוד מגורים ובהתאם לכך חולק המתחם לעשרות רבות של מגרשים שכעת הם מוגדרים כחלקות חדשות בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו). בהתאם לתכנית הנ"ל, קיימים למעשה מספר סוגים/קטגוריות של מגרשים, הכוללים בין היתר מגורים א', מגורים ב', מגורים ב-1 ומגורים ג'. כל קטגוריה של מגרשים מאפשרת בניה בהיקף אחר והכל כמפורט בתקנון תכנית ג/15442.

כידוע, רישום של זכויות הבעלים/החוכרים בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) הנו פעולה משפטית חשובה מאוד הנעשית בלשכת רישום המקרקעין במחוז שבו נמצאים המקרקעין, והגורמת להשבחת הזכות באופן משמעותי ומעלה את ערכה הכלכלי, בנוסף לעובדה שהיא משריינת את הזכות ומחזקת את מעמדו של הבעלים באופן המגן על זכויותיו (בין היתר מפני פעולות זיוף, מרמה וכו').

בהתאם לכך, אנו ממליצים מאוד לפעול מיד לרישום בטאבו של כל המגרשים. בהקשר הזה נציין, כי לאחרונה פונה רשות מקרקעי ישראל לבעלי המגרשים ומזמינה אותם לרשום את זכויותיהם בטאבו.

לצורך רישום הזכויות בטאבו נדרש בעל הזכויות/החוכר להכין תיק רישום שמוגש ללשכת רישום המקרקעין ואשר כולל, בעיקר, את שטר העסקה, אישור מס שבח, אישור מס רכישה, אישור הועדה המקומית לתכנון ולבניה ואישור המועצה המקומית או העירייה שבהם מופיע כי לא קיימת יתרת חוב לתשלום המסים.

לסיום נציין, כי לנוכח חשיבות הפעולה מומלץ לפנות לעורך דין מקרקעין מומלץ הבקיא תחום המקרקעין ומטפל דרך קבע ברישום בטאבו.

***
המידע המפורט כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה על נקיטת או אי נקיטת פעולות משפטיות כלשהן. בטרם ביצוע פעולה משפטית יש להיוועץ עם עו"ד בתחום.

להתייעצות עם עורך-דין ונוטריון נדאל דאוד – בעל מומחיות בתחום הנדל"ן, ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.