הארכת תקופת ההתיישנות של ההפקעה

בהחלטה שניתנה על-ידי בית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד, במסגרת תביעה משפטית הנוגעת להפקעת מקרקעין לצורך סלילת כביש 531, אשר מנוהלת על-ידי משרדנו, קיבל בית-המשפט את הטענה שלפיה תקופת ההתיישנות של התביעה מתחילה במועד שבו נודע לבעלים שלא ניתן לקבל קרקע חלופית בהתאם לכתב ההסכמה החתום בין הבעלים לבין נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (בשמה הקודם: מע"צ).

למעשה מדובר בהפקעת חטיבת קרקע באזור מחלף סוקולוב אשר פורסמה בשנים 1995 ו-1998 ולאחר ההפקעה הראשונה נחתם בין הבעלים לבין מע"צ, כתב הסכמה לצורך תפיסת החזקה בקרקע המופקעת. בהתאם לכתב ההסכמה נקבע, כי ככל שתכנית בניין עיר אשר הייתה נמצאת בהליכי אישור בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תקבל תוקף, אזי יבואו לידי ביטוי הזכויות של הבעלים בתכנית החדשה, כאילו השטחים הנתפסים לא הופקעו מלכתחילה. יחד עם זאת הוסכם, כי ככל שהתכנית האמורה לא תקבל תוקף, מכל סיבה שהיא, אזי מע"צ תשלם לבעלים פיצויים כדין.

בתשובת מע"צ לבקשה שהגיש משרדנו לצורך צירופו של תובע נוסף (שהנו אחד מבעלי הזכויות האחרים בקרקע), היא טענה, כי מאחר והוא אינו רשום בטאבו, ומאחר והוא רכש את הזכויות במקרקעין במסגרת תצהיר העברה ללא תמורה מאחיו, רק לאחר ההפקעה, אזי הוא אינו זכאי לפיצויים. כמו כן נטען, כי גם אם הוא זכאי לפיצויי הפקעה כאמור, הרי תביעתו התיישנה מזמן.

בתשובה שהוגשה באמצעות משרדנו, טענו כי לעניין זכויותיו של התובע החדש הרי הוא רכש את הזכויות בתצהיר מתנה כדין, והעובדה שהוא לא רשום בטאבו אינה מונעת ממנו לקבל את מלוא הזכויות הנובעות מההפקעה. בנוסף לכך נעטן, כי העובדה שהוא קיבל את הזכויות בקרקע לאחר ההפקעה – אינה מעלה ואינה מורידה, שהרי תכליתו של תצהיר המתנה הנה העברת הזכויות הנובעות מההפקעה מבעל הזכויות הקודם (האח) לבעל הזכויות החדש (התובע החדש). לעניין התיישנות תביעתו טענו בתשובה, כי לא ניתן לקבוע כי תביעתו של התובע החדש התיישנה שהרי בהתאם לכתב ההסכמה קיימת אפשרות לקבלת זכויות במסגרת תכנית חדשה חלף פיצויי ההפקעה, וכל עוד לא התקבלה הודעה ממע"צ שלפיה לא אושרה תכנית כאמור, אזי לא התחיל מירוץ ההתיישנות של עילת התביעה.

בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה לצירופו של התובע החדש לתביעה המשפטית וקבע, כי בשלב זה לא ניתן לקבל את טענת מע"צ שלפיה התביעה התיישנה וזאת משני טעמים:

  • הראשון הוא מכיוון ש"יש ממש בטענה שלפיה יש להתחיל למנות את תקופת ההתיישנות החל מהמועד בו ידעו התובעים כי לא יקבלו קרקע חליפית, כפי שנקבע בכתב ההסכמה, ורק ממועד זה, בו התגבשה הזכות לפיצויי, יש למנות את תקופת ההתיישנות".
  • הטעם השני הוא, כי בעניין זה הטענות נסובות על אותו מעשה הפקעה, ואין בתיקון התביעה על ידי הוספת התובע החדש כדי להכביד על מע"צ מבחינת בירור התביעה, שהרי עניינו של התובע החדש לא שונה מענייניהם של התובעים האחרים.

בהתאם לכך, בית המשפט קיבל את הבקשה של משרדנו תוך שהוא קובע כי אכן יש ממש בטענה כי תקופת ההתיישנות במקרה זה תתחיל מהיום שבו נודע לבעלים כי לא יקבלו זכויות בקרקע אחרת ולא לפני כן.

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.

 

By |2019-03-01T14:22:18+03:00מרץ 1st, 2019|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה