עורך דין נדאל דאוד

בעקבות תגובת המדינה שהוגשה לפני ימים ספורים לבית המשפט העליון בעתירה נגד חוק מס ריבוי דירות (מס דירה שלישית), נדחה פעם נוספת המועד להגשת דיווחים בהתאם לחוק, ונקבע ליום 1.9.2017.

לאחר הגשת תגובת המדינה כאמור, ניתנה ביום 27.7.2017 החלטתו של בית המשפט העליון ובה צוין, כי פסק הדין בעניין העתירה כנגד החוק יינתן בקרוב, דבר אשר מעיד על כך שגורלו של חוק מס ריבוי דירות עשוי להיגזר בקרוב, כאשר קיים סיכוי לביטולו כליל או להחזרתו לדיונים בוועדות הכנסת, דבר אשר משליך על שוק הנדל"ן.