היום פורסמו ברשומות הודעות על הפקדת 2 תכניות באזור תרשיחא:

  1. התכנית הראשונה הנה תכנית למזרח תרשיחא (דרומית לכביש תרשיחא – ינוח/כפר ורדים) שמספרה 223-0445148 ועניינה איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים. התכנית כוללת הארכת דרך לצורך גישה למגרשים, הגדלת השטחים הציבוריים, שינוי קווי הבניין, קביעת גובה הבניינים, ועוד.
  2. התכנית השנייה הנה תכנית למערב תרשיחא (כביש תרשיחא – עין יעקב) שמספרה 223-0523142 ועניינה ריכוז שטחי התעסוקה סביב שצ"פ שיחבר את שני צידי אזור התעסוקה, ללא צורך בחציית כביש תרשיחא – עין יעקב (כביש מס' 8833). התכנית כוללת שינוי יעוד שטחים מתעשייה לתעסוקה, שינוי יעוד שטחים מתעשייה לשצ"פ, קביעת קווי בניין וקביעת הוראות בינוי ופיתוח.

כל מי שרואה עצמו נפגע מהתכניות, רשאי להגיש התנגדות בהתאם לסעיף 100 לחוק התכנון והבניה, בתוך 60 ימים מיום פרסום התכניות.