עורך-דין ונוטריון נדאל דאוד

בהישג חשוב של משרדנו קיבל לאחרונה מנהל מיסוי מקרקעין בחיפה את עמדת משרדנו וביטל את קביעתו האחרונה בעניין שווי המכירה לצורך חישוב מס השבח בגין מכירת מגרש לבניית בית מגורים בכפר ורדים (שלב ג').

במסגרת הסכם המכר בין המוכר לבין הרוכש נקבע שווי המכירה של המגרש כפי שסיכמו הצדדים להסכם המכר. שווי המכירה שנקבע בהסכם המכר מגלם למעשה את שווי השוק של המגרש לאחר שהמוכר ניסה למקסם את השווי המוצע במכירה.

לאחר חתימת הסכם המכר והגשת הצהרה בדבר המכירה כמתחייב בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, משרד מיסוי מקרקעין הוציא שומה שבה נקבע כי שווי השוק הנו כפול מהשווי שנקבע בהסכם המכר (!), ובהתאם לכך נעשה חישוב המס לצורך המס החל על המוכר (קרי – מס השבח) וכן המס החל על הרוכש (קרי – מס הרכישה).

הפועל היוצא מכך הנו שהחיוב במס היה גבוה ביותר שאילו התקבלה השומה שנקבעה על ידי משרד מיסוי מקרקעין, היה המוכר יצא נפסד מהעסקה שהרי חלק נכבד משווי המכירה היה מועבר כמס שבח למשרד מיסוי מקרקעין.

בעקבות קבלת שומת מס שבח כאמור, הגיש משרדנו השגה מטעם המוכר למשרד מיסוי מקרקעין חיפה ובמסגרתה פורטו כל הנימוקים הדרושים לצורך קבלת שווי המכירה המוסכם בין הצדדים, כאשר בין היתר צוין כי על הרוכש לשאת בבוא היום בהוצאות הפיתוח של המגרש אשר הוספתן מעלות את שווי המכירה בהתאם.

לאחר דיון ממושך קיבל מנהל מיסוי מקרקעין חיפה את מלוא הטענות בהשגה שהוגשה ובכך הוציא שומת מס עדכנית בהתאם לשווי המכירה שנקבע בהסכם המכר ובכך נחסכו מהמוכר (וכן מהרוכש) סכומי מס משמעותיים.

חשוב לציין, כי לצורך הוכחת האמור, נדרשו מאמצים רבים בכדי לשכנע את מנהל מיסוי מקרקעין בדבר, ובמיוחד כאשר מדובר במתחם מגורים יוקרתי וחדש שיש עליו ביקוש רב.

***

התקשרו עכשיו למספר 054-6858666 לצורך קבלת ייעוץ ראשוני מעורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד או השאירו פרטים כאן.