בהחלטה חשובה שניתנה לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, התקבלה הבקשה למתן פסק דין חלקי כנגד המדינה, ולמעשה היא תחויב לשלם פיצויי הפקעה חלקיים על סך של כ- 600,000 ש"ח.

מדובר במקרה של הפקעת קרקעות בלב העיר כרמיאל, שבעקבותיה הוגשה התביעה לפיצויי ההפקעה לבית המשפט המחוזי בחיפה. במסגרת התביעה, טענה המדינה כי לנוכח הצעת החוק החדשה המונחת על שולחן הכנסת לתיקון פקודת ההפקעות, יש לדחות את הבקשה למתן פסק דין חלקי עד לקבלת התיקון לחוק וקביעת ההוראות החדשות בעניין אופן חישוב פיצויי ההפקעה.

נציין, כי הצעת החוק קובעת, בין היתר, כי סעיף 13 לפקודת הקרקעות אשר מאפשר לחשב את פיצויי ההפקעה בהתאם לשווי השנתי של הקרקע מאז ההפקעה ועד היום – יבוטל באופן רטרואקטיבי (!), וכתוצאה מכך אמורים להיפגע – באופן משמעותי – פיצויי ההפקעה המגיעים לבעלי הקרקע (הנפקעים).

בהחלטה החשובה שניתנה על-ידי בית המשפט המחוזי כאמור, נקבע כך: "איני רואה כל רבב בעמידתם של התובעים על זכותם לקבלת הפיצוי המגיע להם בהתאם למצב החקיקתי התקף כיום וראוי היה שאף הנתבעת תפעל בהתאם לדין הקיים." בית המשפט אף מתח ביקורת על עמדתה של המדינה וקבע, כי "ניסיונה של המדינה … לדחות את הקץ שמא תתקבל חקיקה שתשלול, אף באופן רטרואקטיבי, את זכותם של התובעים לקבל פיצוי בגין הפקעת אדמותיהם, אינן עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות המחייבת רשות בפעולותיה עם האזרח."

התוצאה של החלטה חשובה זו תהיה חיוב המדינה, כשלב ראשון, בתשלום סכום הפיצויים שיכולים להגיע לכ- 600,000 ש"ח, עוד לפני שנידונה התביעה. כך שבהחלט ייתכן כי בסופו של ההליך, סכום הפיצויים יהיו גבוה באופן משמעותי.