עורך דין נדאל דאוד

עיקרון 'התא המשפחתי' הקבוע במקומות שונים בחוק מיסוי מקרקעין (למשל, בסעיף 9 ובסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין), קובע כך: יראו מוכר ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים – כמוכר אחד (הדבר נכון גם כאשר מדובר ברוכש ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים).

כלומר, במקרה שבו מוכר אדם דירת מגורים ואין למי מחברי התא המשפחתי (כלומר המוכר, בת זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים) דירת מגורים נוספת, אזי ניתן ליהנות מהפטור הקבוע בחוק למי שמוכר דירת מגורים יחידה (אם כמובן עומדים ביתר התנאים הקבועים בחוק). לעומת זאת, במקרה שבו רשומה על שם בת הזוג או על שם הילד שטרם מלאו לו 18 שנים, דירת מגורים אחרת, אזי דירת המגורים של המוכר תיחשב כדירת מגורים שנייה ובמקרה זה המוכר לא ייהנה מהפטור הקבוע בחוק לדירת מגורים יחידה.

העיקרון הנ"ל חל כמובן גם על רוכש דירת מגורים יחידה, שאין בבעלות מי מיחידי התא המשפחתי האחרים (בת הזוג וילד שטרם מלאו לו 18 שנים) דירת מגורים נוספת.

עד כאן עיקרון 'התא המשפחתי' וההלכה הקבועה בעניין.

***

לנוכח הניסוח הקיים של החוק, שלפיו רואים במוכר (או רוכש) ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, נוצרה למעשה פרצה אשר אפשרה למשקיעים לרכוש דירת מגורים באמצעות הילד שטרם מלאו לו 18 שנים, לרשום אותה על שמו ולבקש חישוב מס לפי דירת מגורים יחידה, משום שלשון החוק בעניין 'התא המשפחתי' קובעת, כי הרוכש ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו לו 18 שנים – הנם רוכש אחד (כלומר הדגש הוא על ההורה הרוכש), ולא קובעת, שהילד הרוכש או הורהו ייחשבו כרוכש אחד (!). כלומר, אם להורה קיימת דירת מגורים אחת, וילדו הקטין רוכש דירת מגורים אחרת, הדירה האחרת שרכש הקטין – תיחשב דירת מגורים יחידה מבחינת הקטין.

אולם לנוכח הפרצה הנ"ל הקיימת בחוק מיסוי מקרקעין, הגיע לאחרונה מקרה לפתחה של ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי, שבו מספר ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים רכשו כל אחד מהם דירת מגורים נפרדת וביקשו חישוב מס מופחת כרוכשי דירת מגורים יחידה, אך ועדת הערר קבעה, כי עיקרון 'התא המשפחתי' חל בשני הכיוונים. כלומר, גם כאשר הילד שטרם מלאו לו 18 שנים הוא הרוכש של דירת המגורים (ולא רק כאשר ההורה הוא הרוכש של דירת המגורים), ובכך היא סגרה למעשה את הפרצה הקיימת בחוק מיסוי מקרקעין.

חשוב להבהיר, כי פסק הדין החדש הנו חשוב שבעתיים, לנוכח התופעה של רכישת דירות מגורים באמצעות הילדים שטרם מלאו להם 18 שנים (כמובן הדבר דורש אישור של בית משפט), במטרה להימנע מתשלום מס ריבוי דירות שאושר מוקדם יותר השנה.

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.