תביעה שהוגשה עלידי משרדנו לתשלום דמי שימוש בגין נכס מקרקעין במרכז הארץ, הסתיימה בהצלחה והנתבעים חויבו בתשלום דמי שימוש רטרואקטיבי על סך של 115,000 ₪.