בערר שהוגש לבית משפט המחוזי נטען, כי מאחר והנכס שנרכש הנו בית ישן אשר נרכש במטרה להרוס אותו, אזי יש לקבוע את סכום המס לפי קרקע ריקה ולא לפי מדרגות המס של דירת מגורים. הערר התקבל ונקבע סכום מס מופחת, בין היתר מאחר שהוכח שהמטרה היא להרוס את הבית ולא לגור בו כפי שהוא.