ביום 29.7.2020 פורסם ברשומות החוק להפחתת מדרגות מס רכישה בגין רכישת דירת מגורים נוספת.

לפני החוק מדרגות מס הרכישה היו 8% על רכישת דירת מגורים בשווי המגיע ל- 5,340,425 ועל היתרה מס בגובה 10%.

התיקון קובע כי המדרגות החדשות יהיו כדלקמן:

עד שווי 1,292,280 ש"ח – 5%.

על החלק שבין 1,292,280 ש"ח – 3,876,835 ש"ח – 6%.

על החלק שבין 3,876,835 ש"ח – 5,338,290 ש"ח – 7%.

על החלק שבין 5,338,290 ש"ח – 17,794,305 – 8%.

על היתרה שמעל 17,794,305 ש"ח – 10%.

יצוין, כי מדרגות מס רכישה בגין רכישת דירת מגורים ראשונה – נותרו כפי שהיו ערב אישור החוק.