תכנית מתאר מקומית חדשה בכפר פסוטה

לאחרונה פורסמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית חדשה בכפר פסוטה שבגליל המערבי (מס': 0619650-258).
שם תכנית המתאר המקומית החדשה שפורסמה הנו 'פסוטה צפון – תוספת מגורים לישוב'. ההודעה על הפקדת התכנית פורסמה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 והיא נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי.
השטחים הכלולים בתכנית הנם בתחום המועצה המקומית פסוטה וכוללים את חלקי החלקות: 2 ,4 ,21 ,24 ,25 ,26 ,27 ,91 בגוש: 19646.
מטרת התכנית הנה הרחבת המגורים בחלקו הצפוני של כפר פסוטה ועיקרי התכנית כוללים:
1. תוספת יחידות דיור בצפון הישוב.
2. קביעת ייעודי קרקע, שימושים, זכויות והוראות בנייה בתחום התכנית.
3. שינויים בפרישת ייעודי הקרקע ביחס למצב קיים: משטח ללא ייעוד בתכנית מפורטת לייעודי הקרקע המוצגים בתשריט.
4. התווית מערכת דרכים חדשה.
5. קביעת הוראות בדבר בינוי לרבות פיתוח השטח.
6. קביעת הוראות בדבר ממשק בין השטח הבנוי לשטח הטבעי הפתוח.
7. קביעת ייעוד קרקע למבני ציבור לשימוש השכונה.
8. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה שאינה בהסכמה.
חשוב לציין, כי כל המעוניין לעיין בתכנית, ניתן לפנות לועדה המחוזית או לועדה המקומית או דרך אתר האינטרנט של מנהל התכנון. כמו כן, כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק התכנון והבניה, רשאי להגיש התנגדות דרך עורך-דין העוסק בתכנון ובניה, תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה בדבר הפקדת התכנית למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בכתובת: רח' מעלה יצחק 29 נוף הגליל 1753005. כמו כן ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני za-tichnun@iplan.gov.il. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה vמקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי בכתובת רח' האורנים 1 מעלות-תרשיחא 24952.
למידע נוסף ניתן להתקשר למשרדנו ​ או להשאיר פרטים כאן.

 

By |2022-05-30T19:42:16+03:00מאי 30th, 2022|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה