ביום 17.1.2021 פרסם משרד המשפטים – האגף האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פרעון והרשם לענייני ירושה הנחייה חדשה שעשויה להקל על הליך הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה.

בהתאם להנחיה החדשה, אין צורך בצירוף תעודת פטירה של המוריש/ה במסגרת הגשת הבקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. הנחיה זו רלוונטית אך ורק למוריש שהנו בעל תעודת זהות ישראלית.

חשוב לציין, כי במידה והמוריש שיש בבעלותו תעודת זהות ישראלית, נפטר בחו"ל, אזי יש לעדכן את דבר הפטירה במרשם האוכלוסין לפני הגשת הבקשה לצו ירושה או הבקשה לצו קיום צוואה.

לעומת זאת, במידה והמוריש אינו בעל תעודת זהות ישראלית, אזי יש צורך בצירוף תעודת פטירה.