הקלה לצדדים בעסקה במקרקעין:

כחלק מההיערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה, פרסמה רשות המסים הנחיות חדשות שלפיהן התאפשרה לעורכי דין הפטורים מחובת הגשת הצהרה מקוונת או נישומים שאינם מיוצגים על-ידי עורך-דין בעסקת מקרקעין, הגשת ההצהרות למשרדי מיסוי מקרקעין, וזאת באמצעות כתובת דוא"ל הייעודית p.shuma2@taxes.gov או באמצעות פקס מס' 076-8097350.

מובהר, כי במצב הרגיל, היה על הנישום שאיננו מיוצג על-ידי עורך-דין בעסקה במקרקעין, להגיש באופן ידני הצהרה בגין העסקה, במשרדי מיסוי מקרקעין וכן הזנת ההצהרה במחשב הציבורי המצוי במשרדי מיסוי מקרקעין, אולם כאמור, ההנחיות החדשות מאפשרות בתקופה זו הגשה באמצעות הדוא"ל או הפקס.

להצהרה המוגשת יש לצרף את הטופס הייעודי שנקבע על-ידי רשות המסים. לנוחיות, ניתן להוריד את הטופס כאן: https://bit.ly/3ahPblL

חשוב לציין, כי בנוסף למסמכים הרגילים שיש לצרף להצהרה, יש לצרף גם את צילום תעודת הזיהוי של הצדדים.

נאחל בריאות וימים טובים יותר.