הקלה ברישום בטאבו של בית משותף

הרישום בטאבו של בית משותף הנו פעולה משפטית מורכבת אך חשובה ביותר שמטרתה להסדיר את רישום הזכויות בכל חלק וחלק בבניין באופן כזה שהדירות/יחידות הדיור, ההצמדות, החניות, המחסנים, החצרות וכל חלק אחר בבניין יהיה רשום ומשויך לבעלי הזכויות בבניין. הרישום כאמור נעשה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) שבמחוז שבה נמצא הנכס.

לאחרונה, פרסמה הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין הנחיה חדשה שמטרתה להקל על הציבור בכל הקשור לרישום בטאבו של בית משותף הנמצא בניהול רשות מקרקעי ישראל כפי שנפרט להלן.

עד כה, נדרש מבקש הרישום בטאבו להגיש מסמכים שונים ללשכת המפקח על רישום מקרקעין לצורך רישום בית משותף, ואשר כוללים, בין היתר, את המסמכים שלהלן החתומים על-ידי הבעלים של הנכס:

  1. טופס בקשה.
  2. תשריט שהוכן ע"י מהנדס או אדריכל או מודד מוסמך או הנדסאי מוסמך.
  3. הסכמה לשמש נציגות זמנית.
  4. תקנון מוסכם או לחילופין, ככל שהבעלים מעוניינים לאמץ את התקנון המצוי שלפי חוק המקרקעין, יש לציין זאת במפורש על גבי הבקשה.
  5. אישור על תשלום אגרה.
  6. בקשה לייחוד דירות ואישורי מסים, במקרים המתאימים.

כאמור, חתימת הבעלים של הנכס נדרשת על מרבית המסמכים המוגשים לצורך הרישום, כך שככל שמדובר במקרקעין שמנוהלים על-ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) אזי נדרשת חתימת רמ"י על מסמכי הבית המשותף. אולם ההנחיה החדשה באה להקל על הציבור כאשר נדרשת חתימת רמ"י כפי שיפורט להלן:

ראשית, מסמכי הבית מסמכי הרישום נבדקים ונחתמים ע"י נציגי רמ"י המוסמכים.

שנית, לאחר חתימת נציגי רמ"י כאמור, מגיש הבקשה מעביר את המסמכים לבדיקת המפקח על רישום המקרקעין לצורך רישום בטאבו.

שלישית, עד כה, במקרים שבהם המפקח דחה את התיק בדרישה לביצוע תיקונים או השלמת מסמכים, נדרשה חתימה חוזרת של נציגי רמ"י על מסמכי הבית המשותף.

רביעית, במטרה להקל על הציבור ולהפחית את הנטל הבירוקרטי סוכם בין רמ"י לבין הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין, כי ככל ונציגי רמ"י חתמו כבר על המסמכים הדרושים, ולאחר מכן המפקח דחה את התיק בדרישה לביצוע תיקונים או השלמת מסמכים, אזי לא תידרש חתימה חוזרת של רמ"י על המסמכים, אלא רק אם יוחלט אחרת על-ידי המפקח על בתים משותפים.

חמישית, ההנחיה כאמור חלה אך ורק על רישום בית מושתף ולא על תיקון או ביטול בית משותף.

להרחבה אודות רישום בית משותף או ההקלה ברישום בטאבו הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.

.

לקבלת ייעוץ ראשוני חינם מעורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד – ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.