הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין הודיעה לפני מספר ימים על שירות חדש של זימון תור לפגישה טלפונית או דרך תכנית זום.

בהתאם להודעה שנמסרה:

בהמשך לשיח ולבקשת ציבור עורכי הדין השיקה הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין שירות חדש שבמסגרתו ניתן לזמן פגישה טלפונית/זום עם בוחני העסקאות לקבלת מידע והבהרות ביחס לתיק שנדחה. השירות החדש הושק במטרה לקיים שיח ממוקדם, יעיל ופורה, והכל לנוחיותכם.

עורכי הדין המעוניינים, מוזמנים לפנות לתיבות המייל הלשכתיות בבקשה לזימון פגישה טלפונית/ פגישת ZOOM כאמור.

להלן יפורטו למען הנוחיות, תיבות המייל הלשכתיות: