רכישת דירת מגורים (בין אם דירה חדשה מקבלן ובין אם דירה יד שנייה) הנה פעולה משפטית מורכבת אשר דורשת ליווי צמוד של עורך-דין העוסק בתחום דיני המקרקעין בכלל ובעסקאות נדל"ן בפרט. לרוב, רוכשי דירות רבים סבורים כי ניתן לחתום על הסכם לרכישת דירה – ובמיוחד כאשר מדובר ברכישת דירה מקבלן – ללא ליווי צמוד של עורך-דין מקרקעין, ולמעשה מסתפקים בכך שהמוכר הנו מיוצג על-ידי עורך-דין מטעמו. בעניין הזה חשוב להבהיר ולהדגיש, כי עורך-הדין של המוכר, כשמו כן הוא, מייצג אך ורק את האינטרסים של המוכר ובשום אופן אינו מייצג את האינטרסים של הרוכש, ולכן מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה פעמים רבות לעלות לרוכש ביוקר.
על כן, עם תחילת ההליך של רכישת הדירה, מומלץ להתקשר עם עורך-דין מקרקעין העוסק בעסקאות נדל"ן, על מנת לייצג את האינטרסים של הרוכש לאורך כל הליך הרכישה, החל מניהול מו"מ, הבדיקות המקדימות של הנכס, ניסוח ותיקון של הסכם המכר ומסמכי הלוואי הנדרשים, ייצוג בעניין המס (קבלת פטור ממס רכישה (או פטור ממס שבח במקרה של המוכר)), ועד לרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.
בהקשר הזה נשאלת השאלה: האם בהליך הרכישה נדרש ליווי של נוטריון מוסמך? אם כן – מה תפקידו של אותו נוטריון בהליך הרכישה?
לעתים קרובות, כאשר רוכש הדירה מקבל ליווי בנקאי מהבנק בדרך של משכנתא, הבנק המלווה דורש מהרוכש לחתום, בין היתר, על ייפוי-כוח נוטריוני. למעשה, מדובר בייפוי-כוח בלתי-חוזר הנדרש לצורך קבלת המשכנתא, שהרי ייפוי-כוח ניתן לבנק או למי מטעמו על מנת להבטיח את כספי המשכנתא. בעת מתן הרשאה/ייפוי כוח בלתי-חוזר לגורם שאינו עורך-דין, נדרש אימות חתימה של נוטריון מוסמך על ייפוי הכוח.
מובהר, כי כל נוטריון חייב להיות עורך-דין מוסמך מלשכת עורכי הדין, אולם לא כל עורך-דין מוסמך מלשכת עורכי הדין הנו בעל רישיון של נוטריון. בפועל, עורך-הדין רשאי לקבל רישיון ממחלקת הנוטריונים במשרד המשפטים רק אם הוא עומד בתנאים שלהלן:
1. בעל אזרחות ישראלית או אישור של תושבות קבע.
2. בעל 10 שנות עיסוק במקצוע עריכת-דין.
3. חבר בלשכת עורכי-הדין.
4. השתתפות בהשתלמות מיוחדת של הנוטריונים במוסד מוכר על-ידי משרד המשפטים.
5. היעדר כל רישום פלילי: הוועדה לרישוי נוטריונים תבחן באם יש חקירות פליליות או הליכים פליליים כנגד המבקש.
6. היעדר עבר משמעתי ותלונות בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין.
במידה ועורך-הדין עומד בתנאים הנ"ל, עליו להגיש בקשה פורמלית לוועדה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים, וזו תקבע אם המבקש הנו כשיר לשמש כנוטריון מטעם משרד המשפטים. לאחר מכן, ובמידה ויתקבל האישור המיוחל של משרד המשפטים, על מבקש הרישיון לחתום בפנקס הנוטריונים ולשלם את אגרת הנוטריונים השנתית.
אם כן, על רוכש הדירה אשר מקבל ליווי בנקאי לצורך קבלת משכנתא, לחתום על מסמכי המשכנתא אשר כוללים גם את ייפוי-הכוח הנוטריוני אשר מאפשר לבנק המלווה לבצע מטעם רוכש דירת המגורים פעולות שונות לצורך הבטחת כספי המשכנתא.
חשוב להבהיר, כי מדובר בייפוי-כוח בלתי-חוזר אשר אינו ניתן לביטול גם במקרה של פטירת מייפה הכוח (רוכש דירת המגורים), שהרי במקרה של אי החזר של המשכנתא, יוכל הבנק המלווה לעשות שימוש באותו ייפוי-כוח בלתי-חוזר על מנת לממש את הנכס ולסלק במהירות את החוב לבנק, במסגרת הליך של כינוס נכסים.
בהתאם לכך, ולנוכח החשיבות הרבה הכרוכה בחתימה על ייפוי-הכוח הבלתי-חוזר לצרוך נטילת משכנתא מהבנק המלווה במסגרת הליך של רכישת דירת מגורים, נדרש אימות חתימה על-ידי נוטריון.

***

להתייעצות עם עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.