עוה"ד נדאל דאוד

זיכרון דברים הנו מסמך שנחתם לצורך הבטחת רכישת או מכירת דירת מגורים (או כל נכס מקרקעין אחר). החתימה על זיכרון דברים הנה תופעה נפוצה במדינה אשר מעמידה את הצדדים בפני מצב משפטי מורכב, שלעתים קרובות מזמין סכסוכים ממושכים והתדיינויות בבתי המשפט השונים סביב השאלה: האם זיכרון הדברים מחייב את הצדדים אם לאו?

על פניו, חתימה על זיכרון הדברים מיד לאחר שהצדדים הגיעו להסכמות המסחריות אודות מכירת (או רכישת) דירת המגורים (או כל נכס מקרקעין אחר), אמורה להבטיח את ביצוע העסקה והשלמתה לשביעות רצונם המלא. אולם, פעמים רבות ימצאו הצדדים את עצמם בפני מחלוקות קשות, הנובעות מחילוקי דעות בכל הקשור למהות ההתקשרות בעסקת המכר והתנאים השונים של ההתקשרות, כפי שנבהיר ברשימה קצרה זו.

בפרשת רבינאי (ע"א 158/77 רבינאי נ' מן שקד בע"מ) נקבעו שני התנאים המצטברים למתן תוקף מחייב לזיכרון הדברים; האחד, תנאי גמירות הדעת שלפיו הצדדים התכוונו להתקשר במסגרת זיכרון הדברים. השני, תנאי המסוימות שלפיו זיכרון הדברים כולל את כל הפרטים המהותיים של עסקת המכר (לרבות פרטי הצדדים, תיאור הממכר, התמורה בגין הממכר ומועדי התשלומים, מועד מסירת החזקה, ועוד).

כלומר ניתן לקבוע, כי בהתקיימותם של שני התנאים המצטברים כאמור, וללא כל קשר לעצם החתימה המאוחרת על הסכם מכר מפורט נוסף, זיכרון הדברים יכול להוות הסכם מכר מחייב לכל דבר, אשר לעיתים קרובות, יכול לייתר את החתימה על הסכם המכר הנוסף.

אולם בחלוף השנים, אימץ בית-המשפט העליון פרשנות מרחיבה שלפיה די בקיומו של התנאי הראשון של גמירות הדעת, על מנת שיינתן תוקף משפטי מחייב לזיכרון הדברים, שהרי ככל שניתן להשלים פרטים חסרים בזיכרון הדברים, אזי ניתן להתגבר על היעדר קיומו של התנאי השני, המסוימות, ולתת תוקף לזיכרון הדברים על סמך כוונתם של הצדדים.

בעקבות אי הבהירות שתיווצר לאחר החתימה על זיכרון הדברים, עלולים להתגלע מחלוקות רבות סביב קיום הוראותיו; מחלוקות אלה נובעות, בין היתר, מגילוין של עובדות חדשות שלא נודע אודותיהן בעבר (כדוגמת ליקויי בניה, חריגות בניה, היעדר רישום של הזכויות על שם המוכר בלשכת רישום המקרקעין, ועוד), והדבר עלול להוביל את הקונה להתנערות מזיכרון הדברים.

על כן, ולאור הבעייתיות שעלולה להיווצר עם החתימה הנמהרת על זיכרון דברים, מן הראוי לצדדים להיוועץ עם עורך דין בתחום המקרקעין על מנת לנסות להימנע ממקרה נוסף של סכסוך בשאלה אם זיכרון דברים, אם לאו.

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.