פורסם מכרז למכירת זכויות בעלות בנכס הנמצא ברח' חדאד בעיר חיפה; שטחו של הנכס הוא כ- 16 מ"ר בנוסף להצמדות בשטח של כ- 270 מ"ר קרקע. מחיר המינימום של הנכס הנו 253,000 ₪ (בתוספת מע"מ). המועד האחרון להגשת הצעות הנו 23.4.2017.