פורסם מכרז למכירת שני נכסים ברחוב קיבוץ גלויות בעיר חיפה; הנכס הראשון הנו בשטח של כ- 60 מ"ר עם הצמדות ומחיר המינימום שלו הנו 104,600₪ (בתוספת מע"מ). לעומת זאת, הנכס השני הנו בשטח של 130 מ"ר עם הצמדות ומחיר המינימום שלו הנו 274,600 ₪ (בתוספת מע"מ). המועד האחרון להגשת הצעות הנו 23.4.2017.

נציין, כי שני הנכסים יימכרו במסגרת מכרז אחד.