לעורך הדין נדאל דאוד ניסיון רב ומגוון בהופעות בפני בתי המשפט השונים, לרבות בבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ ובבית המשפט העליון, בכל הקשור לתחום דיני המקרקעין, לרבות תביעות חוזיות, תביעות לסילוק יד במקרקעין, תביעות לפינוי דיירים מוגנים, תביעות לתשלומי דמי שכירות ודמי שימוש, תביעות לפיצויי הפקעת מקרקעין (תחום הפקעות המקרקעין הנו תחום המחקר האקדמי של עורך דין נדאל דאוד), תביעות לפיצויים בגין פגיעות תכנוניות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין, ועוד.

כמו כן, מופיע עורך הדין נדאל דאוד דרך קבע בפני ועדות הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ובפני ועדות התכנון והבניה השונות.

עורך הדין נדאל דאוד נחל הצלחות מרשימות בייצוג לקוחותיו בכל הערכאות, ורשם לזכותו הישגים חשובים.