יפוי כוח למשכנתא הנו מסמך של ייפוי כוח החתום על-ידי צד א' ומאפשר לצד ב' (שבמקרה הזה הנו המוסד הבנקאי) לפעול בשמו ובמקומו בהתאם להיקף הסמכויות המפורטות בייפוי הכוח עצמו. לרוב, יפוי כוח למשכנתא נחתם לאחר חתימה על הסכם לקניית דירה או כל נכס מקרקעין אחר ולצורך שחרור ההלוואה הבנקאית והעברתה למוכר. יש לציין, כי לצורך לקיחת המשכנתא, יש צורך לחתום על מסמכים שונים אחרים, בנוסף למסמך ייפוי הכוח למשכנתא (כגון התחייבות לרישום משכנתא, בקשה לרישום הערת אזהרה, הצהרה בדבר תשלום ההון העצמי ששולם למוכר, הצהרה לעניין החיוב במס רכשה ועוד).

המשמעות והחשיבות

חשוב לציין, כי לקיחת משכנתא מהבנק כרוכה בכך שהבנק יקבל בטוחה ממשית על סכום ההלוואה. לכן, הבנק רושם – בשלב הראשון – הערת אזהרה על הדירה או על נכס המקרקעין של נוטל המשכנתא, ולאחר רישום הזכויות על שם מקבל המשכנתא/הממשכן, הבנק רושם משכנתא בלשכת רישום מקרקעין.

כאמור, בנוסף למסמכים השונים שנדרש נוטל המשכנתא לחתום עליהם לצורך לקיחת המשכנתא מהבנק, הוא נדרש לחתום על ייפוי כוח למשכנתא. יפוי כוח זה נחתם לטובת הבנק והוא למעשה מסמיך את הבנק לפעול בשמו ובמקומו של מקבל המשכנתא לצורך הבטחת סכום המשכנתא. כך למשל, במידה ומקבל המשכנתא אינו רושם הערת אזהרה או משכנתא בטאבו, אזי הבנק יוכל להשתמש בייפוי הכוח החתום, לצורך רישום הערת אזהרה או משכנתא בטאבו ובכך לוודא כי זכויותיו רשומות בטאבו. במאמר מוסגר נציין, כי רישום כאמור מאפשר לבנק לגבור על כל עיקול מאוחר שנרשם לטובת נושה של מקבל המשכנתא בגין חוב כלשהו.

יתרה מזו, הרי ייפוי הכוח למשכנתא מאפשר לבנק לפעול גם במקרה שבו מקבל המשכנתא לא עמד בתשלומים לבנק ולמעשה איחור בביצוע התשלומים החודשיים מעבר לתקופה המותרת בחוק. במקרה זה, הבנק מוסמך לפעול במקומו של מקבל המשכנתא באמצעות ייפוי הכוח, על מנת לממש את הנכס הממושכן. כלומר, הבנק רשאי למכור את הנכס הממושכן למרבה במחיר, על מנת לגבות את סכום המשכנתא, והכל כמובן בכפוף לדין.

החתימה על ייפוי הכוח למשכנתא

לנוכח חשיבותו הרבה של ייפוי כוח זה, למעשה מדובר בייפוי כוח בלתי-חוזר. כלומר, החותם על ייפוי הכוח אינו רשאי לבטל את ייפוי הכוח על דעת עצמו. כמו כן, מאחר ומדובר בייפוי כוח שניתן לגוף בנקאי (שאינו עורך דין), אזי ייפוי הכוח למשכנתא חייב להיחתם בפני נוטריון מוסמך (על ייפוי כוח זה נהוג לקרוא "יפוי כוח נוטריוני למשכנתא"). החתימה בפני הנוטריון על ייפוי כוח בעניין מחייבת הצגת תעודת זהות או דרכון עם תמונה עדכנית של החותם וחתימה אישית בפני הנוטריון לאחר שזיהה את החותם והסביר לו אודות משמעות החתימה על ייפוי הכוח. על ייפוי הכוח הנוטריוני בכלל ועל סוגי ייפוי הכוח האחרים, התייחסנו בהזדמנות אחרת וניתן לקרוא כאן.

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.