מאמרים משפטיים

  • חיפה

הערת האזהרה כבר אינה בטוחה?

יולי 18th, 2019|0 Comments

עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד חתימה על הסכם לרכישת דירת מגורים חדשה מקבלן, הנה פעולה משפטית שדורשת בחינה מקדימה מעמיקה בטרם ביצועה, שהרי יש לפעולה השלכות מרחיקות לכת על רוכשי הדירות. לרוב, רוכשי הדירות סבורים [...]

  • אימות חתימה של נוטריון

תרגום נוטריוני

מרץ 12th, 2019|0 Comments

עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד מהו התרגום הנוטריוני? התרגום הנוטריוני הנו חיוני ביותר, במיוחד כאשר הדבר נוגע למסמכים רשמיים של רשויות המדינה ו/או של מוסדות ציבוריים אחרים אשר מוצגים במדינות זרות. כידוע, רוב המסמכים והתעודות [...]

ערבויות חוק המכר

מרץ 3rd, 2019|0 Comments

עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 קובע הוראות מיוחדות שמטרתן להבטיח את כספי רוכשי דירות המגורים בפרויקטי מגורים. למעשה, עם חתימה על הסכם לרכישת דירה חדשה מקבלן [...]

צוואה נוטריונית

מרץ 1st, 2019|0 Comments

עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד הצוואה הנוטריונית הנה מסמך בעל חשיבות עליונה, והיא שונה מהסוגים האחרים של הצוואות כדוגמת צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות. להלן אסקור את [...]

ייפויי הכוח הנוטריוניים

ינואר 22nd, 2019|0 Comments

סוגי ייפויי הכוח הנוטריוניים עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד קיימים שני סוגים של ייפויי כוח שלא ניתן לחתום עליהם ללא נוכחותו של נוטריון; האחד, ייפוי כוח כללי; השני, ייפוי כוח שעניינו עסקת מקרקעין. לעומת שני [...]

ביטול עסקה במקרקעין וקבלת החזר מס

אוקטובר 20th, 2017|0 Comments

עורך-הדין נדאל דאוד כל עסקה במקרקעין לרכישה או למכירת נכס מקרקעין (או כל מתווה עסקה אחר למכירת זכות במקרקעין), מחייבת הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין בתוך 30 ימים מיום החתימה על ההסכם, וזאת בהתאם לסעיף 73 [...]

'פיצויי סבל' בגין הפקעות היסטוריות

יוני 30th, 2017|0 Comments

עורך הדין נדאל דאוד בפסקי-דין שונים שניתנו לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת נקבע, כי יש להחיל את ההלכה של בית המשפט העליון בפרשת רוטמן, גם על הפקעות היסטוריות, כך שישולמו פיצויים מלאים בגין ה- [...]

המס בגין רכישת דירה באמצעות ילד קטין

יוני 15th, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד עיקרון 'התא המשפחתי' הקבוע במקומות שונים בחוק מיסוי מקרקעין (למשל, בסעיף 9 ובסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין), קובע כך: יראו מוכר ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים - [...]

6 בדיקות מקדמיות לפני רכישת נכס מקרקעין

מאי 31st, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד בטרם חתימה על הסכם לרכישת נכס מקרקעין (אם זה דירת מגורים, קרקע לבנייה, קרקע חקלאית או נכס מסחרי), מן הראוי לבדוק את כל ההיבטים התכנוניים, הרישומיים והמיסויים של העסקה, על [...]

מדריך: המס על ההכנסה מדמי שכירות

מאי 9th, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד במסגרת מדריך זה, אפרט את מסלולי המס השונים הקיימים בחוק, אשר עשוי לאפשר למשכירי דירות מגורים לשקול ולבחון היטב את האפשרויות השונות העומדות בפניהם, ולבחור את הדרך המתאימה במטרה להפחית באופן [...]

מדריך: מס ריבוי דירות ("מיסוי דירה שלישית")

אפריל 28th, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד כניסיון נוסף מטעם הממשלה להדרת המשיקים משוק הנדל"ן בארץ, חוקקה הכנסת לאחרונה הוראות חדשות לעניין מיסוי בגין דירה שלישית ומעלה. בהתאם להוראות החדשות, נקבע מס שנתי קבוע בעד כל דירת מגורים [...]

זיכרון דברים במקרקעין – הטעות הנפוצה

מרץ 1st, 2017|0 Comments

עוה"ד נדאל דאוד תופעת החתימה על זיכרון דברים לצורך הבטחת רכישת או מכירת דירת מגורים (או כל נכס מקרקעין אחר), הנה תופעה נפוצה במדינה אשר מעמידה את הצדדים בפני מצב משפטי מורכב, שלעתים קרובות [...]

איזה מסמכים נדרשים לצורך רישום הדירה בטאבו?

מרץ 1st, 2017|0 Comments

עורך דין נדאל דאוד כידוע, רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) הנו חיוני ביותר לצורך שמירת הזכויות של בעל הנכס. על כן, נביא להלן את רשימת המסמכים הדרושים לצורך רישום הזכויות בטאבו: שטרי מכר [...]

חדשות

פס"ד שעשוי לשנות פרקטיקה – הגדרת דירה לצורך רישום בטאבו

יוני 24th, 2019|0 Comments

בפסק-דין חשוב שניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב מפי כב' השופט חיים טובי נקבע, כי יחידה הבנויה על גג הבניין, שאין בה קירות מארבעה צדדים ואין לה גג - אינה נחשבת כדירה, עסק או מחסן שיכולים [...]

מס רכישה מופחת לאשה

אפריל 23rd, 2019|0 Comments

בפסק-דין חשוב שניתן לאחרונה על-ידי בית-המשפט המחוזי מרכז בלוד, בשבתו כוועדת ערר לעניין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, נדון מקרה של בני זוג אשר רכשו יחדיו דירת מגורים וביקשו פטור חלקי ממס רכישה, [...]

הארכת תקופת ההתיישנות של ההפקעה

מרץ 1st, 2019|0 Comments

בהחלטה שניתנה על-ידי בית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד, במסגרת תביעה משפטית הנוגעת להפקעת מקרקעין לצורך סלילת כביש 531, אשר מנוהלת על-ידי משרדנו, קיבל בית-המשפט את הטענה שלפיה תקופת ההתיישנות של התביעה מתחילה במועד שבו [...]

מכרז למכירת 24 מגרשים בתרשיחא

פברואר 28th, 2019|0 Comments

לידיעת קהל לקוחותינו, להלן הפרטים אודות המכרז החדש שפורסם היום (28.2.2019) בתרשיחא: ביום (28.2.2019) פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מכרז למכירת 24 מגרשים בתרשיחא (שכונת אורנים). מספר המכרז: צפ/2019/44. המגרשים שבמכרז מיועדים לבניית 48 [...]