עורך הדין נדאל דאוד

בתיקון חדש לחוק המכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 (להלן: "חוק המכר להבטחת השקעות") נקבע, כי היזם פטור מהנפקת ערבות בנקאית (ערבות חוק המכר) לרוכש הדירה בגין רכיב המע"מ.

ההסדר הקיים:

כידוע, בעקבות 'פרשת חפציבה' מלפני למעלה מעשר שנים, הוסף לחוק המכר להבטחת השקעות הסדר מיוחד המגן על כספי רוכש הדירה מקבלן. בהתאם להסדר שהוסף, על היזם להנפיק ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח המבטיחות את כספי רוכש הדירה במקרה שבו העסקה תיכשל, כאשר הערבות או הפוליסה תכלולנה גם את רכיב המע"מ אשר שילם רוכש הדירה ליזם (שכיום עומד על 17%).

ההסדר החדש:

בתיקון החדש נקבע, כי היזם פטור מהנפקת ערבות בנקאית בגין רכיב המע"מ המשולם על-ידי הקונה. למעשה, רוכש הדירה ימשיך לשלם את מלוא התמורה בתוספת רכיב המע"מ, אולם יקבל מהיזם ערבות בנקאית אך ורק עבור רכיב התמורה (ללא רכיב המע"מ), כאשר רכיב המע"מ יובטח באמצעות קרן מע"מ מיוחדת אשר הוקמה לאחרונה על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר. במקרה של כישלון העסקה – רכיב המע"מ יוחזר על-ידי המדינה ולא היזם.

נציין, כי הסדר זה חל מלפני מספר ימים (החל מיום 17.5.2017) ומתייחס אך ורק לפרויקטים שבהם טרם נמכרו דירות בבניין ספציפי.

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.