הבוקר (1.5.2017) פרסמו רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מכרז למגרש אחד לבניה עצמית במעלות תרשיחא. המגרש נמצא בשכונת הבנים בתרשיחא וניתן לבנות עליו 2 יחידות דיור צמודי קרקע בבניה עצמית, והוא מיועד לבני מקום חסרי דיור בלבד.

בניית 2 יחידות הדיור על המגרש תתבצע בהתאם לתכניות הבניה המאושרות מנ/מק/2507, ג/6953, ג/16653, ג/10778 ובהתאם לתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

את ההצעה יש להגיש עד ליום 24.7.2017 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל במעטפה סגורה ובצירוף המסמכים הנזכרים בחוברת המכרז אשר תפורסם באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל ביום 24.5.2017.

חשוב לציין, כי תינתן קדימות לנכים בהגרלת המגרש, אשר לא זכו במגרש בעבר.

לסיום נציין, כי בתקופה האחרונה קיימת תנופת בניה מרשימה במעלות תרשיחא וכפר הורדים, כאשר מתוכננות אלפי יחידות דיור בשכונת אורנים בתרשיחא, אזור אגם מונפורט במעלות וכפר ורדים, אשר ייבנו על ידי חברות בניה מובילות בארץ. בנוסף, חלק מהבניה שמבוצעת בימים אלו בשכונת אורנים וגם זו שתהיה באזור אגם מונפורט היא במסגרת פרויקט הדגל של משרד האוצר והעומד בראשו, השר משה כחלון, להוזלת מחירי הדיור בארץ: פרויקט מחיר למשתכן.