ביום 16.1.2019 פורסמו מדרגות מס הרכישה החדשות בגין רכישת דירות מגורים, והן תפורטנה להלן:

עד שווי 1,696,750 ₪ – לא ישולם מס.

על החלק שבין 1,696,750 ₪ לבין 2,012,560 ₪ – ישולם מס בגובה 3.5%.

על החלק שבין 2,012,560 ₪ לבין 5,192,150 ₪ – ישולם מס בגובה 5%.

על החלק שבין 5,192,150 ₪ לבין 17,307,170 ש"ח – ישולם מס בגובה 8%.

על החלק העולה על 17,307,170 ש"ח – ישולם מס בגובה 10%.

***

באשר למדרגות המס על דירת מגורים נוספת, להלן יפורטו מדרגות המס החל מיום 16.1.2019:

עד שווי של 5,194,225 ₪ – ישולם מס בגובה 8%.

על החלק העולה על 5,194,225 ₪ – ישולם מס בגובה 10%.

 

המשמעות של מדרגות מס הרכישה החדשות הנה הפחתה בסכום המס.