נוטריון מומלץ: מה זה נוטריון? מה המחיר של הנוטריון?

קיים שוני בין תפקידו של עורך הדין לבין תפקידו של הנוטריון. למעשה, לא כל עורך דין הנו נוטריון. לעומת זאת, כל נוטריון חייב להיות עורך-דין. ברשימה זו אנסה להבהיר מיהו נוטריון? מה תפקידו של הנוטריון? וכיצד לבחור את הנוטריון?

נוטריון הנו עו"ד שצבר ותק מעל עשר שנים במקצוע ולאחר מכן קיבל הסמכה רשמית ממשרד המשפטים בהתאם לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 לאחר שעבר הכשרה מיוחדת לתפקיד. תפקידיו של הנוטריון הנם מגוונים וכוללים למשל אימות חתימה על מסמכים שונים, לרבות ייפוי כוח למשכנתא, ייפוי כוח צד ג', כמו כן הנוטריון מוסמך לאשר העתקים של מסמכים ולערוך מסמכים משפטיים שונים, כאשר חתימתו וחותמו של הנוטריון מהווים אישור מוסמך ובעל חשיבות עליונה בהתאם לסעיף 19 לחוק הנוטריונים.

נוטריון מומלץ

תפקידו של הנוטריון מוסדר כאמור בהתאם לחוק הנוטריונים אשר מסדיר גם היתר גם את המחירים שנוטריון רשאי לגבות מהלקוח. למעשה, מדובר במחירון קבוע ואחיד שכל נוטריון חייב לגבות. המחיר של הנוטריון משתנה מדי שנה והוא נקבע על-ידי משרד המשפטים.

עורך דין מומלץ שיש לו הסמכה כנוטריון מספק את כל שירותי הנוטריון באופן יעיל, מקצועי ומהיר, ואלה כוללים את השירותים הנוטריונים אשר מוסמך הנוטריון לבצע בהתאם לחוק, ואשר כוללים בין היתר את השירותים שלהלן:

  • אימות חתימה על ייפוי כוח למשכנתא.
  • אישור יציאת קטין לחו"ל.
  • אישור העתק של מסמכים.
  • אישור תצהירים.
  • ייפויי-כוח נוטריוני.
  • אישור שאדם חי (תעודת חיים).
  • תרגום נוטריוני או אישור נכונות תרגום של מסמכים בשפות השונות.
  • אישור עשיית צוואה; האימות הנוטריוני על הצוואה או על הצוואה ההדדית, ללא צורך בעדים. מדובר בסמכות המוקנית לנוטריון בהתאם לחוק הירושה ותוקף אישורו כאמור הנו כתוקף אישור שופט.
  • אימות הסכם ממון לפני הנישואין.
  • עריכת מסמכים או כל פעולה אחרת הדרושה או מותרת על-פי דין בידי נוטריון.

הנוטריון נדאל דאוד מסייע גם בקבלת אישורי אפוסטיל על גבי האישור הנוטריוני או המסמך הציבורי, אשר ניתן לקבלו מבית המשפט או ממשרד החוץ בירושלים.

כאמור מחירון הנוטריון (שכר השירותים של הנוטריון) קבוע בחוק ומתעדכן מדי שנה על-ידי משרד המשפטים. הנוטריון מחויב לתעריף זה כאמור, ואין באפשרותו לסטות ממנו.

לקבלת מחירון מלא של השירותים הנוטריוניים לשנת 2023 ניתן ללחוץ כאן.

במידת הצורך, ניתן לתאם גם הגעה עד בית הלקוח, בכפוף לתעריף הקבוע של משרד המשפטים.