מכרז חדש בכפר ורדים שלב ג'

ביום 31.7.2019 פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרז חדש (מספר צפ/234/2019) בנוגע לחכירת 67 מגרשים לבניה חד-משפחתית בכפר ורדים שלב ג'.

בהתאם לפרסום, ניתן להגיש הצעות לחתימה על הסכם חכירה ל- 98 שנים אם אופציה להארכה לעוד 98 שנים.

על המגרשים שנכללים במכרז, חלה תכנית בנין עיר שמספרה ג/15442, כאשר יתר פרטי המכרז (לרבות הוצאות הפיתוח, מחיר המינימום וגובה הערבות הבנקאית לקיום ההצעה), יפורטו בחוברת המכרז אשר תפורסם ביום 9.9.2019.

חשוב להדגיש, כי בנוסף לסכום שישולם עבור הקרקע, ישלם הזוכה הוצאות פיתוח והכל כפי שיפורט בחוברת המכרז.

על המציעים להגיש שיק בנקאי בלבד בעת בחירת המגרש.

הגשת ההצעות למכרז תתבצע באמצעות מערכת המכרזים המקוונת של הרשות. בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה במערכת המכרזים המקוונת שבאתר רשות מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת "ממשל זמין", ושם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך יועבר המבקש באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל על מנת להשלים את הליך הגשת ההצעה.

בהתאם לכך, מומלץ וחשוב להירשם מראש באתר "ממשל זמין".

חשוב להדגיש, כי מגיש ההצעה באמצעות המערכת המקוונת אינו יכול להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה הזדהות, שהרי ההצעה האחרונה תשנה את ההצעה הקודמת לה.

תשומת הלב, כי המועד האחרון להגשת הצעות באמצעות המערכת המקוונת הנו ביום 25.11.2019 עד ה שעה 12:00 כך שלאחר מועד זה המערכת תינעל ולא יהיה ניתן להגיש הצעות נוספות.

מובהר, כי טענות בדבר תקלה טכנית במהלך הגשת ההצעה ואשר תמנע את ההגשה – לא תתקבל (!). לכן, מומלץ להתחיל את הליך הגשת ההצעה למכרז מבעוד מועד על מנת למנוע תקלות של הרגע האחרון.

***

להתייעצות עם עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.

By |2021-04-08T20:07:44+03:00אוגוסט 1st, 2019|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה