לידיעת קהל לקוחותינו, להלן הפרטים אודות המכרז החדש שפורסם היום (28.2.2019) בתרשיחא:

  • ביום (28.2.2019) פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מכרז למכירת 24 מגרשים בתרשיחא (שכונת אורנים).
  • מספר המכרז: צפ/2019/44.
  • המגרשים שבמכרז מיועדים לבניית 48 יחידות דיור צמודות קרקע (קרי – בשיטת בנייה נמוכה באופן עצמאי).
  • היקף זכויות הבניה בכל מגרש ושטח המגרשים הנם בהתאם לתכנית ג/11610 ולתנאים המפורטים בחוברת המכרז, שכמובן יש לבחון היטב לצורך התאמה לציפיות.
  • חוברת המכרז צפויה להתפרסם ביום 25.3.2019.
  • במסגרת המכרז, תינתן עדיפות לנכסים בהגרלת 10% מהמגרשים (בין 2 ל- 3 מגרשים), ובלבד שאותם מועדפים לא זכו במגרש בעבר.
  • עבודות הפיתוח בוצעו/יבוצעו ע"י חברת "ערים- חברה לפיתוח עירוני בע"מ".
  • המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו 20.5.2019 בשעה 12:00.

כל המעוניין לבדוק את התכנית שמכוחה פורסם המכרז, ניתן לפנות למשרדנו.

בהצלחה לכל המעוניינים.