מס רכישה מופחת לאשה

בפסק-דין חשוב שניתן לאחרונה על-ידי בית-המשפט המחוזי מרכז בלוד, בשבתו כוועדת ערר לעניין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, נדון מקרה של בני זוג אשר רכשו יחדיו דירת מגורים וביקשו פטור חלקי ממס רכישה, מאחר והדירה הנרכשת הנה דירתה היחידה של האhשה (ולא של הבעל).

בית-המשפט קיבל את הערר והעניק לאישה חישוב מס רכישה מופחת.

מדובר בבעל ואשה אשר רכשו דירת מגורים בשנת 2016 (להלן: "דירת המגורים החדשה"). לפני רכישת דירת המגורים החדשה, ועוד לפני הנישואין, ירש הבעל דירת מגורים מאביו אשר נרשמה על שמו.

לקראת הנישואים, חתמו הבעל והאישה על הסכם ממון ביניהם אשר קבע כי דירת המגורים שירש הבעל מאביו תישאר בבעלותו המלאה. לאחר מכן, הבעל מכר את דירת הירושה ורכש דירה חלופית במקומה, אשר נרשמה גם היא על שמו.

חשוב לציין, כי המשפחה (בני הזוג וילדיהם) התגוררה באותה דירה (דירת הירושה ואח"כ בדירה החלופית), מבלי שהאישה שילמה לבעל דמי שכירות בגין המגורים בדירות שרשומות על שם הבעל בלבד.

עם רכישת דירת המגורים החדשה בשנת 2016, טענה האישה, כי מדובר בדירת מגורים יחידה שלה ולכן ביקשה חישוב מס רכישה לפי שיעורי מס החלים על דירה יחידה. מנגד, טען משרד מיסוי מקרקעין כי האישה לא הוכיחה את קיומה של ההפרדה הרכושית הדרושה לצורך חישוב מס הרכישה המופחת.

ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין קיבלה את ערר האשה וקבעה, כי בהתאם להלכת שלמי (ע"א 3178/12 יגאל שלמי נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה) אשר ניתנה על-ידי בית המשפט העליון, חזקת התא המשפחתי ניתנת לסתירה מאחר וחזקה זו פוגעת באוטונומיה של חברי התא המשפחתי, ולצורך כך יש הוכיח שני תנאים מצטברים:

הראשון, קיומו של הסכם ממון תקף בין בני הזוג;

השני, הפרדה רכושית בין בני הזוג.

במקרה דנן לא היה ספק כי התנאי הראשון של הסכם ממון תקף – מתקיים. כמו כן לגבי התנאי השני קבעה ועדת הערר, כי העובדה ששני בני הזוג גרים ביחד אינה אמורה לשלול אל התקיימותו של התנאי השני בדבר הפרדה רכושית, שהרי רק אנשים בעלי ממון יוכלו למלא תנאי זה ולשכור דירת מגורים נפרדת בכדי לגור בה. על כן, ומאחר ואין לראות במגורים המשותפים בדירת הבעל כשוללת את התנאי השני בדבר הפרדה רכושית, אזי קבעה ועדת הערר כי יש לאפשר לאישה ליהנות ממס רכישה מופחת החלים על דירה יחידה.

ברור הוא, כי פסק-דין זה הגמיש את התנאים שנקבעו בהלכת שלמי מאחר והוא הוריד את נטל ההוכחה לעניין ההפרדה הרכושית ואפשר זאת גם במקרה שבו שני בני הזוג התגוררו בדירת אחד מהם.

***

לקבלת ייעוץ ראשוני חינם – ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.
By |2019-04-23T13:03:48+03:00אפריל 23rd, 2019|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה