לאחרונה פורסם צו התכנון והבניה (מעלות תרשיחא) ולפיו שונה מרחב התכנון המקומי של מעלות תרשיחא באופן שגבולות המרחב התכנוני החדש יהיו תואמים באופן מלא לגבולות השיפוט של עיריית מעלות תרשיחא.

לכל הסבר נוסף לגבי השינויים אפשר לצור קשר עם עו"ד נדאל דאוד .