משרדנו שמח להודיע לקהל לקוחותיו, כי החל לספק שירותי נוטריון מלאים, לאחר שעורך-הדין נדאל דאוד הוסמך לכך וקיבל את רישיון הנוטריון ממשרד המשפטים.

שירותי הנוטריון שיסופקו על-ידי משרדנו כוללים את השירותים שלהלן:

  • אימות חתימה על מסמכים.
  • אימות חתימת קטין.
  • אישור נכונות העתק של מסמכים.
  • אישור הצהרה.
  • ייפויי-כוח נוטריוניים.
  • תעודת חיים.
  • תרגום נוטריוני או אישור נכונות תרגום של מסמכים בשפות ערבית, עברית ואנגלית.
  • אישור עשיית צוואה.
  • אימות הסכם ממון לפני הנישואין.
  • עריכת מסמכים או כל פעולה אחרת הדרושה או מותרת על-פי דין בידי נוטריון.