נסיעת קטין לחו"ל ללא ליווי הוריו כרוכה בסיכונים וחששות רבים המחייבים מתן מענה משפטי הולם. לנוכח החשש לחטיפת קטינים במעבר בין מדינות וכן לנוכח תקלות שונות הכרוכות בנסיעת קטינים ללא ליווי הוריהם ומעבר בשדות התעופה, פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה בישראל נוהל אשר מפרט את האופן שבו נדרשת ההסכמה של ההורים בטרם נסיעת קטינים לחו"ל. נדגיש כבר כעת כי מדובר בנוהל מפורט המומלץ ליישום, שהרי עמידה בתנאים מונעת תקלות קשות, טרחה והוצאות רבות.

בטרם נסיעת קטין לחו"ל ללא ליווי ההורים, נדרשים ההורים לחתום בפני נוטריון על מסמך הסכמה המפרט, בין היתר, את הפרטים האישיים של ההורים, הפרטים האישיים של הקטין והפרטים האישיים של המלווה וכן, בנוסף, את פרטי הנסיעה המלאים, לרבות תקופת הנסיעה והיעד של נסיעת הקטין. מסמך ההסכמה האמור, צריך להיחתם בפני נוטריון מוסמך על-ידי משרד המשפטים לאחר שהנוטריון זיהה את ההורים, הסביר להם את תוכן מסמך ההסכמה וחשיבותו ואימת את חתימת ההורים על גבי המסמך.

למעשה, האישור הנוטריוני להסכמת ההורים לנסיעת הקטין לחו"ל עשוי למנוע תקלות בשדות התעופה השונים, בין היתר, לנוכח קיומן של אמנות בינלאומיות המתמודדות עם סוגיית חטיפת קטינים. יחד עם זאת, למרות שהחשש מפני חטיפת ילדים עומד במוקד האמנות קיימים גם סיכונים רבים הכרוכים בנסיעת קטינים לחו"ל ללא ליווי ההורים, ועל כך נדרשת הסכמה מפורשת וברורה של ההורים.

כך למשל, פעמים רבות נגרמות תקלות שונות שבהן נדרשים פקידי שדות התעופה לבדוק את פרטי הנסיעה. כך למשל, במקרה שקרה לאחרונה בשדה התעופה של אתונה, איבד הקטין ד' (שנסע ליוון עם דודתו) את דרכונו. בעקבות כך, נדרשו פקידי שדות התעופה לזהות את ד' כאשר דרכונה של דודתו לא סיפק תשובות. אולם למרבה המזל, הקטין הצטייד באישור נוטריוני שכלל את מסמך ההסכמה של ההורים לנסיעת הקטין לחו"ל וכך נמנעה המבוכה והחמור מכך נמנע הצורך לנסיעת  ההורים במיוחד לאתונה כדי לספק הסברים ומסמכי זיהוי לפקידים בשרה התעופה.

בשורה התחתונה, אנו ממליצים בחום להורים לחתום בפני נוטריון על מסמך הסכמה לנסיעת קטין לחו"ל כאשר הנסיעה הנה ללא ליווי ההורים. יש לציין לסיום, כי שכר השירותים של הנוטריון הנו שכר קבוע אשר נקבע על-ידי משרד המשפטים מדי שנה, אולם השכר הנו לצורך אימות החתימה ומתן האישור ואינו כולל את הכנת מסמך ההסכמה.

***

להתייעצות עם עורך-דין ונוטריון נדאל דאוד – המספק שירותים נוטריוניים שונים, ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.