המשרד עוסק בדיני הירושה ומציע מגוון שירותים בתחום:

  • עריכת צוואות על סוגיהן (לרבות צוואות הדדיות), תוך מתן הדגשים מיוחדים לקבוע בחוק ובפסיקה הענפה בתחום, על מנת להבטיח את רצון המצווה.
  • תקיפת צוואות וביטולן על-ידי הגשת התנגדות לצוואה וכן, ייצוג משפטי בהליכים לתקיפת צוואה.
  • הוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה במסלולים השונים הקבועים בחוק, לרבות הליכים בפני בתי הדין הדתיים ובפני רשם הירושות.
  • בנוסף, המשרד מייצג בהליכים שונים בתחום דיני הירושה, לרבות בסכסוכי ירושה מורכבים.