המשרד מציע שירותים בתחום דיני המכרזים, כאשר הוא מלווה את לקוחותיו לכל אורך הליכי המכרז, החל משלב בחינתו ובדיקת תנאיו, דרך סיוע וליווי בהגשת ההצעות ועד לסיומו המוצלח וביצועו המלא.

כמו כן, המשרד מייצג את לקוחותיו בהליכי תקיפת המכרזים, לרבות בעתירות מנהליות המוגשות לבתי המשפט לעניינים מנהליים.