לאחרונה ניתן פסק דין חשוב על ידי בית המשפט המחוזי, אשר העניק פיצוי משמעותי של כ- 100 מיליון שקל חדש לבעלי קרקעות חקלאיות בהרצליה, בגין הפקעתן לטובת פארק עירוני הרצליה. במסגרת פסק הדין אשר ניתן על ידי השופט חגי ברנר נקבע, כי ככל שבעל הקרקע יוכל להוכיח שקיים צפי לעליית שווי הקרקע שבבעלותו – יאושרו לו פיציים בגין הפוטנציאל התכנוני. כלומר, חישוב פיצויי ההפקעה יגלם בתוכו גם הפוטנציאל התכנוני של הקרקע שהופקעה.