בפסק-דין חשוב שניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב מפי כב' השופט חיים טובי נקבע, כי יחידה הבנויה על גג הבניין, שאין בה קירות מארבעה צדדים ואין לה גג – אינה נחשבת כדירה, עסק או מחסן שיכולים להירשם בטאבו כדירה.

מדובר בתביעה אשר הגישו 7 בעלי דירות מגורים בבניין מגורים הנמצא בעיר רמת-גן כנגד בעל הדירה ה- 8 בבניין אשר רכש "יחידה" הנמצאת על גג בניין המגורים ואשר הוצמד אליה חלק נכבד מהרכוש המשותף של הבניין. מובהר, כל 8 בעלי הדירות רכשו את דירותיהם מחברה קבלנית, כאשר בעל הדירה ה- 8 רכש בנוסף גם את אותה יחידה הנמצאת על הגג כאמור. בפועל, מדובר ביחידה ששטחה 1 מ"ר בלבד, עם שני קירות בלבד, אך למרות זאת אותה יחידה נרשמה בלשכת רישום מקרקעין במסגרת רישום הבית המשותף, כתת חלקה נפרדת שהוצמד אליה כאמור חלק ניכר מהרכוש המשותף, לרבות הגג של בניין המגורים.

בתביעתם לבית-המשפט, עתרו התובעים לביטול הרישום של אותה יחידה ברישום של הבית המשותף, משום שבפועל לא מדובר ביחידה אשר מהווה "דירה", ולכן היא אינה מושא לרישום בפנקס הבתים המשותפים, והכל בהתאם להגדרת "דירה" בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. בהתאם לכך, הם עתרו לביטול ההצמדה של הרכוש המשותף לאותה יחידה.

בהתאם לסעיף 52 לחוק המקרקעין, "דירה" מוגדרת באופן הבא:

          ""דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;"

באותה מידה, כל מה שאינו עונה על הגדרת "דירה" לפי סעיף 52 לחוק המקרקעין, יכול לשמש כרכוש משותף שניתן להצמידו לדירה.

במסגרת פסק-דין, קבע בית-המשפט, כי ההלכה הרחיבה את הגדרת "הדירה" מעבר לקבוע בסעיף 52 לחוק המקרקעין כאשר "הדירה" במובנה הרחב אמורה לקיים שני מרכיבים מרכזיים:

1. על הדירה להיות בנויה, תחומה מוגדר וברור. כלומר, חדר הכולל רצפה, גג וקירות;

2. על הדירה להיות מיועדת לשמש לאחת המטרות הקבועות בחוק. כלומר, למגורים, לעסק או לכל צורך אחר, והכל בהתאם לאמור בסעיף 52 לחוק המקרקעין.

לאור ההלכה הפסוקה כאמור, בית-המשפט הנכבד קבע, כי אותה יחידה מושא התיק אינה יכולה להיחשב כדירה, ולכן לא ניתן לרשום אותה כיחידה נפרדת בפנקס הבתים המשותפים, וכפועל היוצא מכך, לא ניתן להצמיד לה חלקים מהרכוש המשותף כפי שנעשה על-ידי הקבלן. בהתאם לכך, בית-המשפט הורה על ביטול הרישום בטאבו, והחזרת הרכוש המשותף המוצמד אליה לכל בעלי הדירות בבניין.

***
לקבלת ייעוץ ראשוני חינם – ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.