צוואה נוטריונית

עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד

הצוואה הנוטריונית הנה מסמך בעל חשיבות עליונה, והיא שונה מהסוגים האחרים של הצוואות כדוגמת צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות.

להלן אסקור את סוגי הצוואות השונים, ואעמוד על הכללים הנוגעים אליהם, ולסיום אתייחס לצוואה הנוטריונית ולשוני בינה לבין סוגי הצוואות האחרים:

צוואה בעדים הנה צוואה בכתב, המנוסחת לפי רצונו של המצווה ונחתמת על-ידי המצווה בפני העדים לאחר שהצהיר את הצהרתו כפי שקבוע בחוק. אותם עדים מאשרים את חתימת המצווה, וכאשר קיימים פגמים בצוואה, יהיה רשאי בית המשפט לתקן את אותם הפגמים ובלבד שמדובר בצוואה תקנה ותקפה לפי הוראות החוק השונות.

לעומת זאת, צוואה בכתב יד הנה צוואה אשר נכתבת ביד המצווה עצמו ונחתמת בחתימתו. במידה והצוואה אינה מראה את ההוראות האופרטיביות של חלוקת העיזבון, אזי תהיה הצוואה חסרת תוקף ובטלה מעיקרה. כמו בצוואה בעדים, גם בצוואה בכתב יד ניתן לגלות פגמים חמורים היורדים לשורש העניין, כגון היעדר חתימת המצווה או מועד עשייתה או פגמים חמורים אחרים. מובן, כי פגמים אלה מביאים לביטולה של הצוואה מעיקרה.

בנוסף לצוואה בעדים ולצוואה בכתב יד, קיימת גם צוואה בפני הרשות; צוואה זו נערכת על ידי המצווה בדרך של אמירת צוואתו בפני שופט, רשם בית משפט, הרשם לענייני ירושה, וכו'. לאחר הצהרתו בדבר נכונות הצוואה, ולאחר שנקראה הצוואה בפניו, יחתום המצווה כדין על הצוואה והגורמים הנ"ל יאשרו על גבי הצוואה את הוראותיה ואת הצהרתו של המצווה.

ניתן לערוך צוואה מהסוג האחרון (קרי – צוואה בפני הרשות), גם בפני נוטריון. למעשה, מעמדו של הנוטריון בעניין זה יהיה כמעמדו של השופט. הצוואה שנותן המצווה לנוטריון דינה כדין צוואה בפני הרשות ולמעשה מדובר בצוואה נוטריונית. בעניין זה, וככל שהמצווה התכוון כי הצוואה תיערך על ידי הנוטריון בכתב, וגם אם קיימים פגמים כלשהם בחתימת המצווה למשל, ניתן לרפא את אותם פגמים לפי הוראות חוק הירושה אשר נותן לצוואה שנערכה בפני נוטריון (או בפני הרשות), יתרון שלא קיים בסוגי הצוואות האחרים (צוואה בעדים או צוואה בכתב יד).

  • להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.
By |2021-04-07T22:17:31+03:00מרץ 1st, 2019|מאמרים משפטיים|
עבור למעלה