רישום הסכם שיתוף בטאבו

ביום 2.9.2019 הוציאו רשות המסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין הודעה משותפת שבה הודיעה על הקלות בתהליך רישום הסכמי שיתוף בטאבו.

הסכם שיתוף במקרקעין הוא הסכם שנחתם בין שותפים במקרקעין אשר מסדיר את זכויותיהם וחובותיהם האחד כלפי השני. הסכם שיתוף זה יכול להירשם בלשכת רישום המקרקעין ולאחר מכן הוא יחייב גם כל צד שלישי שירכוש זכויות באותם מקרקעין.

הנוהל החדש שגובש על-ידי רשות המסים והרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין מאפשר בתנאים מסוימים הגשת תצהיר של עורך-דין בלבד לצורך רישום ההסכם, וזאת במקום הגשת אישורי מסים (מס שבח ומס רכישה) בהסכמים מסוג זה.

למעשה, לצורך רישום הסכם שיתוף בלשכת רישום המקרקעין, נדרשים הצדדים לצרף את אישורי המסים (מס שבח ומס רכישה) שהתקבלו מרשות המסים בגין הסכם השיתוף. הנוהל החדש מאפשר למעשה הגשת הסכם השיתוף לרישום בצירוף תצהיר של עורך-דין בלבד וללא צורך בצירוף אישורי המסים כאמור (וגם לא אישורי העדר חובות והיטל השבחה מהרשות המקומית), וזאת במקרקעין שלהלן:

א. הסכם השיתוף הנו בין 4 בעלי זכויות במקרקעין לכל היותר, שגודלם עד 1.5 דונם, ושאין בו תמורה ששולמה ושקיימת התאמה בין החלקים הרשומים בפנקס המקרקעין לבין התשריט והסכם השיתוף.

ב. רישום הסכם שיתוף במסגרת עסקאות של קבוצות רכישה שנחתם לפני או במקביל לרכישת הקרקע על-ידי הקבוצה.

ג. רישום הסכם השיתוף שאין בצדו העברת זכויות.

ככל שהסכם השיתוף אינו נופל באחד המקרים האמורים, אזי ידרשו הצדדים לצרף את אישורי המסים לצורך רישום הסכם השיתוף בטאבו. יחד עם זאת, וגם אם נדרש צירופם של אישורי המסים, לא תהיה חובה להחתים את רשות המסים על התשריט של הסכם השיתוף, ובלבד שקיימת הצהרה של עורך-הדין שאישורי המסים מתייחסים לתשריט והסכם השיתוף שהוגש לרישום.

נוהל זה הנו המשך לנוהל הקודם בעניין רישום זכויות שנרכשו מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ושאינו מחייב הגשת אישורי המסים אם אלה הוגשו לרשות מקרקעי ישראל, וכן, לנוהל משנת 2017 שמאפשר הוצאת אשורי מסים לצורך רישום עסקאות מקרקעין בטאבו, ישירות ממחשבו האישי של עורך-הדין וללא כל צורך להגיע למשרדי מיסוי מקרקעין לשם כך, ובעצם מטרתם של נהלים אלה הנה לשפר ולייעל את הליכי הרישום בלשכת רישום המקרקעין ובדרך זו לחסוך זמן ומשאבים רבים לציבור בכלל ולציבור המייצגים בפרט.

***

להתייעצות ראשונית עם עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.

By |2019-09-04T20:11:32+03:00ספטמבר 4th, 2019|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה