ביום 7.2.2023 פרסם משרד המשפטים – הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין הודעה שלפיה ניתן יהיה לבקש לרשום הורשה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) כבר במעמד הגשת הבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה באתר רשם הירושות.

מדובר בשירות חדשני וחיוני שבמסגרתו ניתן לבקש לרשום צו ירושה וצו קיום צוואה מיד לאחר מתן הצווים. כלומר, ניתן לבקש לרשום בפנקסי המקרקעין (הטאבו) כבר עם הבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ולא יהיה כל צורך להגיש בקשה נפרדת ונוספת לטאבו לצורך רישום הירושה לפי צו הירושה או לפי צו קיום הצוואה.

חשוב לציין, כי כיום, ניתן להגיש את הבקשה למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה דרך אתר האינטרנט של רשם הירושות בקישור הזה.

מדובר במסלול מהיר ויעיל ביותר לרישום צו ירושה או צו קיום צוואה ללא הצורך בהגשת בקשה נפרדת לטאבו, כפי שקיים כיום. כידוע, כיום ניתן לרשום בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) ירושה (באמצעות הקישור הזה), רק לאחר שהתקבל צו ירושה או צו קיום צוואה מטעם רשם הירושות.

***