בעתירה לבית המשפט העליון (בג"צ) שהוגשה על-ידי עורך הדין נדאל דאוד, טענו בעלי קרקעות בתל אביב, כי רשות המסים החלה בהליך של מכירת קרקעותיהם לנוכח קיומו של חוב נטען למס רכוש בסכום של כ- 144 אלף ₪.

מדובר בשלושה אחים אשר ירשו את אביהם המנוח, וגילו כי רשות המסים יזמה מהלך של מכירת הקרקע ללא ידיעתם, וזאת בטענה כי קיים חוב ישן במס רכוש. זה מה שעולה מעתירה לבית המשפט העליון (בג"צ) אשר הגישו באמצעות עורך הדין נדאל דאוד, ובמסגרתה ביקשו להפסיק באופן טוטאלי ומיידי את הליך המכר.

העתירה הוגשה כאמור על ידי עורך הדין נדאל דאוד העוסק בדיני מקרקעין, והוא זה שגילה את העניין לאחר עיון בפנקסי המקרקעין לבדיקת החוב הנטען לרשות המסים.

לאחר הפנייה לרשות לצורך בירור פרטים אודות החוב למס רכוש, היא טענה כי העניין הועבר ללשכת ההוצאה לפועל אשר החלה בהליך של מכירת הזכויות לצורך גביית החוב. יש לציין, כי מס רכוש בוטל כבר בשנת 2000, אך למרות זאת קיימים חובות עבר לבעלי קרקעות שעד היום לא שולמו.

"בעלי הקרקעות לא ידעו כלל על העניין", נטען בעתירה. "העברת הטיפול ללשכת ההוצאה לפועל ללא ידיעתם ותחילתו של הליך מכר של הזכויות בקרקע, מהווה פגיעה קשה בזכות הקניין שלהם, במיוחד לנוכח העובדה כי בעלי הקרקע הינם יורשים של הבעלים המקוריים ואין להם כל מידע אודות חובות העבר הקשורים לקרקע", הוסיפו בעתירתם.

לאחר שבוע ימים בלבד מאז שהוגשה העתירה לבית המשפט העליון (בג"צ), נאלצה רשות המסים לחזור בה מעמדתה, ולהפסיק את כל ההליכים של מכירת הזכויות של בעלי הקרקע, וכן, אפשרה לעותרים לשלם סך של 40 ₪ בלבד, מתוך 144 אלף ₪.