היום (1.3.2017) פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרז לשיווק 20 מגרשים בשכונת אורנים במעלות – תרשיחא שבהם תותר בניה עצמית על-ידי הזוכים במכרזים. מתוך המגרשים שישווקו, יהיו שני מגרשים המיועדים לנכים.

עם פרסום חוברת המכרז ביום 22.3.2017, ניתן לפרט את התנאים של ההשתתפות במכרז.