עדכון חשוב לקהל לקוחותינו לגבי שירות חדש בטאבו:

לאחרונה הושק שירות חדש בטאבו שבמסגרתו יכולים בעלי זכויות (בעלים, חוכרים, זכאים על פי הערת אזהרה, בעלי משכנתא, וכו') להירשם לשירות קבלת הודעות שוטפות על פעולות שמבוצעות בנכס. כך למשל, השירות מאפשר קבלת הודעות על רישום חדש שבוצע בנכס כמו רישום הערת אזהרה שלא בידיעת בעל הנכס. רישום הערת אזהרה כאמור מעיד על ביצוע עסקה במקרקעין ללא ידיעת בעל הנכס.

באמצעות השירות החדש של הטאבו, הבעלים, החוכרים, בעלי המשכנתא, מוטבי הערות האזהרה, יכולים לעקוב מקרוב אחר הנכס שבבעלותם או שקיימת זיקה לגביו, ובהתאם לכך הם יכולים להגיב באופן מידי ככל שהדבר נדרש, ובמידה שמדובר ברישום כוזב או בפעולה שנעשתה שלא כדין. למעשה, ככל שמבוצעת עסקת מכר של דירת מגורים שבבעלות המנוי, מבלי ידיעתו, השירות מאפשר קבלת הודעה בזמן אמת, וכך הבעלים יכול להגיש מיד תביעה לבית-המשפט לצורך שימור זכויותיו.

יש לציין, כי בשלב זה השירות מאפשר בלשכות רישום המקרקעין חיפה, תל-אביב, באר שבע, פתח-תקווה וחולון.

בנוסף, חשוב לציין, כי השירות יינתן לבעלי הזכויות בנכס הרשומים כמנויים בלבד, וכי על המנויים להיות רשומים כבעלים של הנכס שעליו הם מבקשים לקבל עדכונים. במקרה זה נדרשת התאמה מלאה בין פרטי ההזדהות של מבקשי השירות (מספר תעודת זהות מלא בן 9 ספרות) לבין פרטיהם הרשומים בפנקסי המקרקעין. וככל שלא קיימת התאמה, יש לפעול להוכחת זהות או לעדכון או להחלפת פרטי הזיהוי כפי שמופיעים במרשם המקרקעין.

חשוב לציין, כי אין בהודעה המתקבלת במסגרת השירות כדי למנוע את הפעולה שנרשמה. כמו כן, בשלב זה השירות החדש הנו ניסיוני, ואינו מטיל אחריות על לשכת הרישום או על כל גורם אחר רלוונטי, עבור תקלה שקרתה, למשל ככל שלא נשלחה הודעה על פעולה בזמן אמת או ככל שנשלחה הודעה בטעות לגורם אחר ולא לבעל הזיקה לנכס מושא הרישום.