עורך הדין נדאל דאוד רכש ניסיון עשיר בהליכי התכנון והבניה השונים, והוא מלווה את לקוחותיו, יזמים ובעלי קרקע פרטיים, לצורך השבחה מרבית ומימוש מיטבי של הפוטנציאל הנדל"ני של המקרקעין.

המשרד מלווה באופן אישי ומקצועי את לקוחותיו לאור כל הדרך, החל משלב גיבוש הרעיון התכנוני הראשוני ועד לאישורה הסופי של התכנית ומימושה בפועל, תוך מתן ייעוץ משפטי צמוד והסתייעות עם אנשי מקצוע איכותיים, הנדרשים לקידום הליכי התכנון.

לצורך קידום הליכי התכנון עבור לקוחותיו, מופיע עורך הדין נדאל דאוד בפני הערכאות השונות, לרבות בפני הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה, הוועדות המחוזיות, המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ובתי המשפט השונים.

המשרד מייצג את לקוחותיו גם בהליכי ההתנגדות לתכניות, הן בפני ועדות התכנון והבניה השונות והן בפני בתי-המשפט לצורך שמירה איתנה על זכויות לקוחותיו. כמו כן, מייצג ומלווה עורך הדין נדאל דאוד את לקוחותיו הנפגעים מהחלטות שונות של הרשויות הקשורות למקרקעין שלהם, בעיקר בפרויקטים לתשתיות לאומיות כגון סלילת כבישים ומסילות ברזל. במסגרת פרויקטים אלו, המדינה מפקיעה מקרקעין מבעליהם, תוך פגיעה בזכות הקניין ובאיכות החיים שלהם.

עורך הדין נדאל דאוד מייצג את לקוחותיו הנפגעים מהליכים אלו בעתירות לביטול הפקעות מקרקעין, בתביעות לפיצוי בגין הפקעות מקרקעין ותביעות לפיצוי בגין פגיעות תכנוניות, שלא בדרך של הפקעה, על-פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.